Descobreix com vas a millorar

Impulsa la teva carrera, prepara't per estudiar, prepara't per als exàmens o millora les teves habilitats de conversa. Amb professors experts per guiar-te en els estudis, farem gratificant la teva trajectòria fins que aconsegueixis arribar allà on vulguis.  

Dediquem temps al teu futur 

Siguin quines siguin les teves ambicions, som aquí per ajudar-te a fer-les realitat amb una àmplia selecció de lliçons que pots estudiar seguint qualsevol ordre, en el moment en què et resulti més convenient.  

A cada classe, els nostres professors t'ajudaran a dominar una situació de la vida real en anglès. Pots triar temàtiques que et resultin rellevants des de dues vies d'aprenentatge - anglès per a la feina i anglès social - i augmentar la teva confiança amb cada classe. 

Ensenyament que et dona confiança 

Els professors de MyClass saben treure el millor de cada estudiant. Gràcies a una metodologia comunicativa, els nostres professors et guiaran a través de lliçons de 90 minuts que cobreixen les habilitats d'expressió i interacció oral, expressió escrita, comprensió lectora i comprensió auditiva. 

També aprendràs vocabulari nou, practicaràs la pronunciació i la gramàtica i milloraràs la precisió en un entorn amable i acollidor. 

Per tal que l'experiència d'aprenentatge sigui més eficaç, estudiaràs amb alumnes del mateix nivell que tu. Les nostres classes d'anglès segueixen al Marc Comú Europeu de Referència per a Llengües (MCER). 

Pre-Intermediate (A2)

Exemples de temàtiques:  

 • desenvolupar habilitats professionals i laborals essencials
 • participar en reunions
 • planificar i debatre idees amb l'equip
 • preparar i fer presentacions. 

Intermediate (B1)

Exemples de temàtiques:  

 • causar una bona impressió a la feina
 • crear connexions i establir relacions laborals
 • presentar amb claredat i confiança
 • entendre temes de finances, rendiment i els secrets de l'èxit a la feina. 

Upper intermediate (B2)

Exemples de temàtiques: 

 • participar de manera més eficaç en reunions
 • descriure punts forts/febles professionals i la idoneïtat laboral
 • millorar la comunicació a la feina en diferents contextos empresarials
 • desenvolupar les teves habilitats de presentació
 • tècniques de comunicació i negociació assertives.

Advanced (C1)

Exemples de temàtiques: 

 • comunicar en situacions empresarials internacionals
 • gestionar qüestions ètiques i decisions financeres
 • explorar la tecnologia, el món digital i el futur
 • col·laboració efectiva
 • negocis, medi ambient i responsabilitat social al segle XXI.

Proficiency (C2)

Exemples de temàtiques:

 • Desenvolupament de la creativitat
 • Llenguatge corporal
 • Disseny pràctic
 • Nivells de percepció
 • Dimensions de la interacció humana
 • Recursos econòmics
 • Sostenibilitat dins de l'alimentació
 • Gestió de l'èxit
 • Aprenentatge i memòria
 • Innovació
 • Preparació de Cambridge Proficiency (CPE).