L’Aptis ESOL és un sistema d’avaluació de l’anglès únic, modern i flexible, dissenyat per satisfer les diverses necessitats de les organitzacions i les persones d’arreu del món.

L’Aptis ESOL ha estat desenvolupat per experts del British Council en el camp de l’avaluació lingüística, a partir dels resultats de recerques actuals en matèria de lingüística aplicada.

L’Aptis ESOL és un examen d’anglès per a adults que es pot utilitzar per avaluar els nivells A1-A2-B1-B2- C en les quatre capacitats de la llengua anglesa: expressió oral, comprensió auditiva, comprensió lectora i expressió escrita en combinació amb la part de gramàtica i vocabulari. Els resultats es reben en un termini de 48 hores.

L’Aptis ESOL, desenvolupat per experts en exàmens i basat en les darreres recerques en matèria d’avaluació, és la manera més intel·ligent d’avaluar les capacitats de la llengua anglesa.

Si desitges formular qualsevol pregunta al nostre equip Aptis ESOL, estarem encantats d’ajudar-te. Si us plau, envia un correu electrònic al teu centre examinador.

Què s’avalua?

L’Aptis ESOL et permet d’avaluar totes les competències lingüístiques.

L’examen consta d’un component central (gramàtica i vocabulari), el qual es combina amb les proves d’expressió oral, comprensió auditiva, comprensió lectora i expressió escrita.

PARTS DE L’EXAMEN DURADA (Aptis ESOL General) PUNTUACIÓ (Aptis ESOL General) TASQUES (Aptis ESOL General)
Gramàtica i vocabulari

25 minuts

0-50 50 preguntes (25 + 25)
Expressió oral

12 minuts

CEFR: A1-C /0-50

4 parts
Expressió escrita

50 minuts

CEFR: A1-C /0-50 4 parts
Comprensió auditiva

40 minuts

CEFR: A1-C /0-50 25 preguntes
Comprensió lectora

35 minuts

CEFR: A1-C /0-50 4 parts

Puntuació Aptis ESOL

Els resultats dels candidats en cada competència es correlacionen amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER). Els candidats a l’examen Aptis ESOL rebran una puntuació numèrica (del 0 al 50) en la part de gramàtica i vocabulari, una puntuació numèrica (del 0 al 50) i el nivell MCER (A1 - C) en cada competència en la qual s’examinin i una NOTA GLOBAL MCER. Això compondrà el perfil de domini lingüístic del candidat. 

Tant si necessites avaluar-te per a una possible contractació laboral, per al desenvolupament de la teva carrera professional o la teva formació, l’Aptis ESOL és l’examen d’anglès del futur que més et convé.

Si us plau, consulteu directament amb les institucions mostrades tot seguit per confirmar l'estat actual d'Aptis ESOL com a qualificació reconeguda.