QUÈ ÉS L’APTIS PER A JOVES?

 • L’Aptis per a Joves és una eina d’avaluació de l’anglès desenvolupada pel British Council i dissenyada específicament per a adolescents entre 13 i 17 anys. 
 • Els joves són avaluats a través de temàtiques i escenaris amb què se senten identificats, com per exemple les xarxes socials, els deures o esdeveniments i esports escolars, i això fa que s’enfrontin a la prova amb més confiança. Aquesta forma moderna de plantejar la prova permet que els candidats puguin demostrar completament els seus coneixements d’anglès i que se centrin en les seves habilitats lingüístiques.
 • L’Aptis per a Joves es pot integrar en els sistemes educatius actuals, la qual cosa permet avaluar els coneixements d’anglès dels alumnes de manera efectiva i eficient al llarg del temps. 
 • Les escoles, centres d’idiomes i organitzacions públiques i privades poden decidir si és la versió per a ordinador o la versió en paper la que millor s’adapta a les seves necessitats. 
 • Amb el seu plantejament divertit i modern, l’Aptis per a Joves és una prova del segle XXI dissenyada per a ments del segle XXI.

QUI EL POT UTILITZAR?

 • Escoles d’Educació Secundària inferior i superior
 • Ministeris d’Educació de tot el món
 • Escoles d’idiomes
 • Tutors i professors particulars
 • • Escoles bilingües

PER QUÈ TRIAR L’APTIS PER A JOVES?

 • L’Aptis per a Joves t’ajudarà a preparar els teus alumnes. Els resultats de la prova et proporcionen una qualificació del MECR per a cada competència lingüística i una qualificació global si necessites la prova de les 4 competències. 
 • Podràs optimitzar l’aprenentatge dels alumnes d’acord amb el seu domini de l’idioma i identificar les habilitats que necessiten desenvolupar.
 • Podràs decidir si els teus alumnes estan preparats per presentar-se a exàmens reconeguts internacionalment, com l’IELTS, i per participar en programes d’estudis i estades a l’estranger.
 • L’Aptis per a Joves t’ajudarà a avaluar els programes d’aprenentatge i els progressos dels teus alumnes al llarg del temps.
 • L’Aptis per a Joves – Quatre Competències (Four Skills) està supervisat i garantit pel British Council Espanya. 
 • L’Aptis per a Joves és flexible: pots triar la data que millor s’adapti a tu o a la teva organització.

“Mai havia fet un examen d’aquest tipus, la veritat és que ha sigut una mica difícil però ha valgut la pena.” 

“Com que és per ordinador no trigues tant, el listening és clar i et va marcant el temps”.

La flexibilitat s’estén també al nostre servei d’avaluació, perquè les puntuacions es presenten en format individual i grupal. 

Es proporciona una puntuació escalada (0-50) per cada competència avaluada, la qual cosa permet comparar candidats individuals dins el seu grup i mesurar-ne els progressos si es tornen a examinar. A més de la puntuació escalada, també oferim la qualificació del nivell del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR) per a cada competència avaluada (A1-C). Si s’examinen les 4 competències, s’obté una qualificació global (MECR).

Testimonis

Col·legi XXXXX Palma de Mallorca i Col·legi Puerto Rosario, Illes Canàries