Una avaluació precisa i fiable és essencial per millorar l’aprenentatge de la llengua anglesa i augmentar la qualitat de l’ensenyament d’idiomes.

L’examen Aptis for Teens pot integrar-se en el sistema educatiu, i permetre determinar de manera eficaç i eficient el nivell d’anglès dels estudiants al llarg del temps.

Aptis for Teens ofereix una avaluació referenciada en el MECR en tots els nivells per a estudiants i professors.

El disseny, la qualificació i l’execució de l’examen Aptis for Teens es gestionen amb les màximes garanties de qualitat i amb els estàndards de control més alts, i estan recolzats per les investigacions més recents en el camp de l’avaluació.

 

APTIS FOR TEENS

Aptis for Teens és un examen d’anglès que es fa en ordinador i avalua les quatre habilitats. S’ha dissenyat per a estudiants en edat escolar i institucions educatives. Aquest examen d’anglès avalua d’A1 a C1, segons els nivells del MECR. 

És l’examen perfecte per a adolescents entre 13 i 17 anys, ja que està adaptat per reflectir les activitats i escenaris propis del dia a dia d’un adolescent. 

Aptis for Teens ofereix una gran flexibilitat, amb lliurament a demanda quan vulguis, on vulguis i amb la freqüència que vulguis.

 

PER QUÈ TRIAR APTIS FOR TEENS?

 • És un examen de llengua anglesa fiable i precís, essencial per millorar l’aprenentatge i que millora la qualitat de l’educació de l’idioma. 
 • Ofereix una avaluació segons els criteris del MECR en qualsevol nivell per als adolescents que se n’examinen. 
 • Ofereix flexibilitat, els estudiants poden fer l’examen quan i on ho necessitin.
 • Permet als adolescents mostrar les seves habilitats en anglès, ja que els temes els resulten familiars. 

 

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS D’APTIS FOR TEENS

Aptis for Teens va ser desenvolupat pels experts en avaluació del British Council; va estar validat i recolzat per una investigació intensiva, i està basat en més de vuitanta anys d’experiència. Les seves característiques principals són les següents:

 • En ordinador: l’examen es desenvolupa al 100% en ordinador en sessions supervisades presencials. 
 • Corregit de manera remota: comprensió escrita, comprensió auditiva, gramàtica i vocabulari es corregeixen automàticament, l’expressió oral i l’escrita les avaluen examinadors capacitats.
 • Resultats: ràpids, segurs i precisos en només 48-72 hores. 
 • Alineat amb el MECR: l’examen ofereix resultats segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (A1-C2).

 

DURADA D’APTIS FOR TEENS

L’examen inclou una secció per a cada habilitat (comprensió lectora i auditiva, expressió escrita i oral) i un component principal de gramàtica i vocabulari.

 • Gramàtica i vocabulari: 25 minuts
 • Comprensió lectora (Reading): 30 minuts
 • Expressió escrita (Writing): 50 minuts
 • Comprensió auditiva (Listening): 55 minuts
 • Expressió oral (Speaking): 12 minuts

 

 

PUNTUACIÓ I RESULTATS D’APTIS FOR TEENS

 Aptis for Teens es puntua amb una nota numèrica en una escala de 0 a 50 per a cada una de les quatre habilitats lingüístiques, i una nota numèrica per al component de gramàtica i vocabulari.

 Nivell MECR: els resultats inclouen el nivell respecte del MECR per a cada habilitat, i un nivell general de tot l’examen, calculat a partir del nivell assignat a cada habilitat.

 Consulta un informe tècnic d’Aptis for Teens: anàlisi de les dades de la prova pilot

 Recorda comprovar quin és el millor examen per a tu en funció de les teves necessitats. Si tens qualsevol dubte, posa’t en contacte amb nosaltres.

 

APTIS FOR TEENS PER A LA TEVA INSTITUCIÓ EDUCATIVA 

Aptis for Teens es pot integrar en sistemes d’educació existents en qualsevol tipus d’escola. Amb Aptis for Teens la teva institució educativa pot millorar l’aprenentatge dels alumnes i elevar la qualitat de l’anglès.

 Amb Aptis for Teens pots:

 •  Distribuir els estudiants en els cursos més adequats.
 • Avaluar-ne la preparació per fer exàmens certificats de nivell més elevat.
 •  Identificar fortaleses i debilitats per informar el professorat.
 • Avaluar els programes d’aprenentatge.
 • Conèixer el progrés dels estudiants durant un període prolongat d’estudi.

“Mai havia fet un examen d’aquest tipus, la veritat és que ha sigut una mica difícil però ha valgut la pena.” 

“Com que és per ordinador no trigues tant, el listening és clar i et va marcant el temps”.

Col·legi Santo Tomas de Aquino Inca, Palma de Mallorca i Col·legi Puerto Rosario, Illes Canàries

Si vols explorar les opcions d’Aptis ESOL per a la teva institució educativa, el British Council també ofereix els exàmens Aptis ESOL General i Aptis ESOL Advanced (per a estudiants més grans de 16 anys), o Aptis ESOL per a professors. Totes les proves Aptis ESOL estan alineades amb els nivells del MECR.

APTIS ESOL ADVANCED

Aptis ESOL Advanced pot avaluar els nivells més alts, fins al nivell C2 del MECR, entre els estudiants en edat escolar. 

APTIS ESOL FOR TEACHERS

Aptis ESOL for Teachers avalua el nivell d’anglès general dels professors, amb tasques basades en escenaris i situacions amb què es troben cada dia.

APTIS ESOL GENERAL

Aptis ESOL General és una forma ràpida i accessible d’avaluar estudiants en edat escolar a partir dels 16 anys, i certificar-ne el nivell d’anglès d’A1 a B2 d’acord amb el MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).