Aquest vídeo explica els aspectes de fluïdesa i coherència que es tenen en compte durant l'examen oral de l'IELTS. També proporciona consells i suggeriments sobre com millorar la fluïdesa en anglès.