Aquest vídeo explica els aspectes gramaticals que s'examinen a l'examen oral de l'IELTS. Proporciona informació sobre el nivell de precisió, l'ús de frases complexes i el tipus de temps verbals requerits per a les diferents parts de l'examen.