Aquest vídeo explica els aspectes de lèxic i vocabulari que s’avaluen a l'examen oral de l'IELTS. Inclouen col·locació, connotació, paràfrasis i l'ús de vocabulari menys habitual.