CAMBRIDGE ENGLISH PET
©

British Council

Cambridge English: Preliminary també es coneix com a Preliminary English Test (PET) i Preliminary English Test for Schools (PETfS). Aquest examen demostra que pots comunicar-te en anglès en situacions pràctiques quotidianes. Et donarà una bona base si vols estudiar per obtenir una qualificació professional d’anglès. 

Nivell de qualificació: Intermediate = B1 en el Marc Comú Europeu.

Andorra

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
16/06/2018 Papel Tancat 115€

Barcelona

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
16/06/2018 Paper Tancat 115€
24/07/2018 Paper Fins 20/06/2018 115€

Bizkaia

Bilbao

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
14/06/2018 For Schools - Ordinador Tancat 115€
05/07/2018 Ordinador Fins 22/06/2018 o exhaurir places* 115€

* Places limitades

Madrid

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
21/06/2018 (pm) For Schools - Ordinador Tancat 115€
23/06/2018 Ordinador Tancat 115€
05/07/2018 Ordinador 20/06/2018 o exhaurir places* 115€

* Places limitades

 

Palma de Mallorca

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
16/06/2018 Paper Tancat 115€
23/06/2018 Paper - For Schools Tancat 115€

Tarragona

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
16/06/2018 Paper Tancat 115€
24/07/2018 Paper 20/06/2018 115€

Valencia

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
16/06/2018 Paper Tancat 115€
21/06/2018 For Schools - Ordinador Tancat 115€
23/06/2018 Ordinador Tancat 115€
19/07/2018 For Schools - Ordinador Fins 25/06/2018* 115€
24/07/2018 Paper Tancat 115€

* Places limitades

A QUI ESTÀ ADREÇAT AQUEST EXAMEN?

Estudiar per a l’examen PET millorarà el teu anglès perquè puguis comunicar-te quan viatgis o puguis tractar amb persones de parla anglesa a la feina.

Per presentar-te a l’examen, hauries de poder:

  • Expressar què t’agrada i què no, i debatre-ho amb altres persones. 
  • Entendre enunciats i instruccions, tant orals com escrits.
  • Escriure una carta personal o prendre notes en una reunió o conversa. 

QUIN ÉS EL PROCÉS DE L’EXAMEN?

L’examen consta de tres parts. Les parts de Comprensió lectora i Expressió escrita i Comprensió auditiva es realitzen el mateix dia. És possible que et calgui tornar-hi un altre dia per fer la prova d’Expressió oral, la qual es duu a terme amb dos examinadors i un altre candidat a l’examen.

 

PET / PETFS COMPRENSIÓ LECTORA I EXPRESSIÓ ESCRITA COMPRENSIÓ AUDITIVA EXPRESSIÓ ORAL
Durada permesa 1 h i 30 min.

30 min.

10-12 min. per parella de candidats
Nota (% of total) 50% 25% 25%