CAMBRIDGE ENGLISH PET
©

British Council

Cambridge English: Preliminary també es coneix com a Preliminary English Test (PET) i Preliminary English Test for Schools (PETfS). Aquest examen demostra que pots comunicar-te en anglès en situacions pràctiques quotidianes. Et donarà una bona base si vols estudiar per obtenir una qualificació professional d’anglès. 

Nivell de qualificació: Intermediate = B1 en el Marc Comú Europeu.

Andorra

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
08/06/2019 For schools-Paper Fins 16/04/2019 118€
15/06/2019 Paper Fins 03/05/2019 118€

Consulta totes les dates disponibles per a aquest examen i matricula't aquí

Barcelona

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
09/03/2019 For schools-Paper TANCAT 118€
16/03/2019 Paper TANCAT 118€
08/06/2019 For schools-Paper Fins 30/04/2019 118€
15/06/2019 Paper Fins 07/05/2019 118€
23/07/2019 Paper Fins 14/06/2019 118€

Consulta totes les dates disponibles per a aquest examen i matricula't aquí

Bizkaia

Bilbao

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
24/04/2019 Ordinador* TANCAT 118€
24/05/2019 Paper Fins 10/04/2019 118€
08/06/2019 For Schools-Paper Fins 24/04/2019 118€
20/06/2019 For Schools-Ordinador* Fins 05/06/2019 o exhaurir places* 118€
04/07/2019 Ordinador* Fins 19/06/2019 o exhaurir places* 118€
27/07/2019 For Schools-Paper Fins 15/06/2019 118€

* Places limitades
Consulta totes les dates disponibles per a aquest examen i matricula't aquí

Galícia

NARON - ST JOHNS

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
22/06/2019 Ordinador* 01/06/2019* 118€
27/07/2019 Ordinador* 05/07/2019* 118€

* Places limitades
Consulta totes les dates disponibles per a aquest examen i matricula't aquí

Madrid

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
26/01/2019 Ordinador* 14/01/2019* 118€
23/02/2019 Paper 17/01/2019 118€
09/03/2019 For Schools-Paper 31/01/2019 118€
13/04/2019 For Schools-Paper 07/03/2019 118€
24/04/2019 Ordinador* 08/04/2019* 118€
18/05/2019 For Schools-Paper 08/04/2019 118€
24/05/2019 Paper 20/04/2019 118€
08/06/2019 For Schools-Paper 04/05/2019 118€
20/06/2019 For Schools-Ordinador* 08/06/2019 118€
22/06/2019 Ordinador* 10/06/2019* 118€
04/07/2019 Ordinador* 22/06/2019 118€

* Places limitades
Consulta totes les dates disponibles per a aquest examen i matricula't aquí

Palma de Mallorca

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
15/06/2019 Paper Fins 07/05/2019 118€
22/06/2019 For Schools-Paper Fins 14/05/2019 118€

Consulta totes les dates disponibles per a aquest examen i matricula't aquí

Tarragona

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
08/06/2019 Paper 08/06/2019 118€

Consulta totes les dates disponibles per a aquest examen i matricula't aquí

Valencia

Dates Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
01/06/2019 For Schools-Paper Tancat 118€
15/06/2019 Paper Tancat 118€
20/06/2019 For Schools-Ordinador Tancat 118€
22/06/2019 Ordinador Tancat 118€
23/07/2019 Paper 03/06/2019 118€
27/07/2019 For Schools-Paper 03/06/2019 118€
23/11/2019 For Schools-Paper Per determinar Per determinar
30/11/2019 Ordinador* Per determinar Per determinar
*Places limitades

Consulta totes les dates disponibles per a aquest examen i matricula't aquí

A QUI ESTÀ ADREÇAT AQUEST EXAMEN?

Estudiar per a l’examen PET millorarà el teu anglès perquè puguis comunicar-te quan viatgis o puguis tractar amb persones de parla anglesa a la feina.

Per presentar-te a l’examen, hauries de poder:

  • Expressar què t’agrada i què no, i debatre-ho amb altres persones. 
  • Entendre enunciats i instruccions, tant orals com escrits.
  • Escriure una carta personal o prendre notes en una reunió o conversa. 

QUIN ÉS EL PROCÉS DE L’EXAMEN?

L’examen consta de tres parts. Les parts de Comprensió lectora i Expressió escrita i Comprensió auditiva es realitzen el mateix dia. És possible que et calgui tornar-hi un altre dia per fer la prova d’Expressió oral, la qual es duu a terme amb dos examinadors i un altre candidat a l’examen.

 

PET / PETFS COMPRENSIÓ LECTORA I EXPRESSIÓ ESCRITA COMPRENSIÓ AUDITIVA EXPRESSIÓ ORAL
Durada permesa 1 h i 30 min.

30 min.

10-12 min. per parella de candidats
Nota (% of total) 50% 25% 25%