CAMBRIDGE ENGLISH PET
©

British Council

Cambridge English: Preliminary també es coneix com a Preliminary English Test (PET) i Preliminary English Test for Schools (PETfS). Aquest examen demostra que pots comunicar-te en anglès en situacions pràctiques quotidianes. Et donarà una bona base si vols estudiar per obtenir una qualificació professional d’anglès. 

Nivell de qualificació: Intermediate = B1 en el Marc Comú Europeu.

Andorra

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
Per confirmar Paper Per confirmar 115€

Barcelona

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
01/12/2017 Paper TANCAT 115€
09/12/2017 For Schools - Paper TANCAT 115€
10/03/2018 For Schools - Paper Fins 04/02/2018 115€
17/03/2018 Paper Fins 11/02/2018 115€

Bizkaia

Bilbao

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
25/11/2017 Ordinador Fins 10/11/2017 o exhaurir places* 115€
28/11/2017

For Schools - Paper

tancat

115€
08/02/2018

Ordinador

Fins 26/01/2018

115€
01/03/2018

Paper

Fins 26/01/2018

115€
10/03/2018 For Schools - Paper Fins 02/02/2018 115€

* Places limitades

Madrid

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
18/11/2017 For Schools - Paper Tancat 115€
27/01/2018 Ordinador Fins 14/01/2018 o axhaurir places* 115€
24/02/2018 Paper Fins 14/01/2018 115€

* Places limitades

 

Palma de Mallorca

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
17/03/2018 Paper Del 15/01/2018 al 09/02/2018 115€
16/06/2018 Paper Del 15/01/2018 al 11/05/2018 115€
23/06/2018 Paper - For Schools Del 15/01/2018 al 18/05/2018 115€

Tarragona

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
01/12/2017 Paper TANCAT 115€

Valencia

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
01/12/2017 Paper Tancat 115€
27/01/2018 Ordinador Fins 07/01/2018* 115€
01/03/2018 Paper Fins 22/01/2018 115€
07/04/2018 Paper Fins 25/02/2018 115€
12/05/2018 Paper 01/02/2018 a 20/03/2018 115€
19/05/2018 For Schools - Paper 01/02/2018 a 20/03/2018 115€
02/06/2018 For Schools - Paper 01/02/2018 a 23/04/2018 115€
16/06/2018 Paper 01/02/2018 a 30/04/2018 115€
21/06/2018 For Schools - Ordinador 01/02/2018 a 28/05/2018* 115€
23/06/2018 Ordinador 01/02/2018 a 28/05/2018* 115€

* Places limitades

A QUI ESTÀ ADREÇAT AQUEST EXAMEN?

Estudiar per a l’examen PET millorarà el teu anglès perquè puguis comunicar-te quan viatgis o puguis tractar amb persones de parla anglesa a la feina.

Per presentar-te a l’examen, hauries de poder:

  • Expressar què t’agrada i què no, i debatre-ho amb altres persones. 
  • Entendre enunciats i instruccions, tant orals com escrits.
  • Escriure una carta personal o prendre notes en una reunió o conversa. 

QUIN ÉS EL PROCÉS DE L’EXAMEN?

L’examen consta de tres parts. Les parts de Comprensió lectora i Expressió escrita i Comprensió auditiva es realitzen el mateix dia. És possible que et calgui tornar-hi un altre dia per fer la prova d’Expressió oral, la qual es duu a terme amb dos examinadors i un altre candidat a l’examen.

 

PET / PETFS COMPRENSIÓ LECTORA I EXPRESSIÓ ESCRITA COMPRENSIÓ AUDITIVA EXPRESSIÓ ORAL
Durada permesa 1 h i 30 min.

30 min.

10-12 min. per parella de candidats
Nota (% of total) 50% 25% 25%