CAMBRIDGE ENGLISH PET
©

British Council

Important information about registration for Cambridge English Qualifications

We would like to inform all candidates and partner institutions that from 23 April 2023 we will no longer be offering exam sessions for Cambridge English Qualifications.  Further information on the website page Cambridge English Qualifications.

Cambridge English: Preliminary també es coneix com a Preliminary English Test (PET) i Preliminary English Test for Schools (PETfS). Aquest examen demostra que pots comunicar-te en anglès en situacions pràctiques quotidianes. Et donarà una bona base si vols estudiar per obtenir una qualificació professional d’anglès. 

Nivell de qualificació: Intermediate = B1 en el Marc Comú Europeu.

Álava

Vitoria-Gasteiz
(Carmelitas del Sagrado Corazón)
Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
No hi ha sessions disponibles

Barcelona

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
No hi ha sessions disponibles

Bizkaia

Bilbao
Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
No hi ha sessions disponibles

Madrid

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
No hi ha sessions disponibles

 

Palma de Mallorca

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
No hi ha sessions disponibles

Tarragona

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
No hi ha sessions disponibles

Valencia

VALENCIA
Dates Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
No hi ha sessions disponibles
GANDIA
Dates Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
22/04/2023 For Schools-Paper Tancat 123€

A QUI ESTÀ ADREÇAT AQUEST EXAMEN?

Estudiar per a l’examen PET millorarà el teu anglès perquè puguis comunicar-te quan viatgis o puguis tractar amb persones de parla anglesa a la feina.

Per presentar-te a l’examen, hauries de poder:

  • Expressar què t’agrada i què no, i debatre-ho amb altres persones. 
  • Entendre enunciats i instruccions, tant orals com escrits.
  • Escriure una carta personal o prendre notes en una reunió o conversa. 

QUIN ÉS EL PROCÉS DE L’EXAMEN?

L’examen consta de tres parts. Les parts de Comprensió lectora i Expressió escrita i Comprensió auditiva es realitzen el mateix dia. És possible que et calgui tornar-hi un altre dia per fer la prova d’Expressió oral, la qual es duu a terme amb dos examinadors i un altre candidat a l’examen.

 

PET / PETFS COMPRENSIÓ LECTORA I EXPRESSIÓ ESCRITA COMPRENSIÓ AUDITIVA EXPRESSIÓ ORAL
Durada permesa 1 h i 30 min.

30 min.

10-12 min. per parella de candidats
Nota (% of total) 50% 25% 25%