Un alumne llegint en un ordinador
©

British Council

 El 75% de la població laboralment activa (de 20 a 64 anys) s’incorporarà al mercat de treball el 2020

Dotar els joves de les habilitats adequades per a les ocupacions d'avui i demà és una de les formes en què s'aconseguiran els objectius d'ocupació de la UE marcats per al 2020. 

Les competències i qualificacions professionals són enormement importants a l’hora de garantir l’ocupabilitat dels joves arreu d’Europa. Les qualificacions professionals de nivell 3 i de nivell 5 del Regne Unit, com ara el Certificat Nacional Superior (HNC) i el Diploma Nacional Superior (HND), no solament proporcionen una via d'accés al món laboral, sinó també a l'educació superior al Regne Unit.   

Oferim suport a totes les institucions espanyoles interessades en l'establiment de convenis amb universitats o centres de formació professional del Regne Unit per donar als seus estudiants l'oportunitat d'obtenir qualificacions britàniques d'educació superior a través de programes complementaris articulats. 
Per exemple, es poden establir acords que ofereixin als estudiants l’accés a programes de Grau britànics de dos o tres cursos de durada un cop completat el seu programa de formació professional en un centre espanyol.

Serveis per als centres de formació professional a Espanya

Estem encantats de poder donar suport al sector espanyol de formació professional per tal de col·laborar o estrènyer vincles amb el Regne Unit a través de qualsevol dels següents serveis formatius.

Associacions i consultoria

A través de programes de convalidació o articulació, donem un cop de mà als centres de formació professional d’Espanya perquè trobin socis al Regne Unit. Aquests socis ajuden a oferir qualificacions i acords amb organitzacions que atorguen aquestes titulacions britàniques. Les institucions també poden encarregar estudis de mercat i d'opinió del British Council a Espanya.

Viatges d'estudis al Regne Unit

Conèixer el sector de la formació professional al Regne Unit pot inspirar i promoure el canvi en els sistemes de formació professional d’arreu del món. Podem organitzar viatges d'estudi al Regne Unit per celebrar reunions informatives exhaustives amb experts sectorials per tal d’obtenir una visió general dels marcs de les titulacions. Els nostres viatges inclouen un programa complet d'activitats amb tots els ets i uts logístics que són aplicables al Regne Unit, així com informes finals del viatge. És important tenir en compte que abans de realitzar qualsevol visita cal donar el vistiplau a una estimació de costos i signar un contracte.

Màrqueting directe

Convidem totes les institucions educatives que ofereixen programes educatius i formatius del Regne Unit a Espanya a exposar a la nostra Fira d'Educació Britànica anual. La Fira d'Educació Britànica 2014 tindrà lloc a Madrid els dies 23 i 24 d'octubre, i a Barcelona el propvinent 25 d'octubre. Si desitges que la teva institució estigui present a la Fira, posa't en contacte amb el nostre equip educatiu.