Bideo honetan, IELTS mintzamen frogan aztertzen diren lexiko eta hiztegi alderdiak azaltzen dira. Hauen artean aurkituko lirateke, adibidez, kokapena, konnotazioa, parafraseatzea edota hain ohikoa ez den hiztegiaren erabilera.