Jarraian zure Aptis ESOL azterketari dagokion baliogabetze eta diru-itzultze politikaren inguruko xehetasunak aurkituko dituzu.

Zure baliogabetze eskaera izapidetzeko:

 • Hautagai indibiduala bazara eta gure matrikula sistemaren bidez izena eman baduzu, orrialdearen behealdean den Itzultze Inprimakia osatu eta bidali beharko duzu.
 • Agente, zentro prestatzaile edo unibertsitateren baten bidez izena eman duen hautagaia bazara, ahalik eta eperik laburrenean zure matrikula kudeatu duen erakundeari horren berri eman beharko diozu eta eskaera osatu haien jarraibideen arabera. Mesedez, kasu horretan ez erabili gure Baliogabetze Inprimakia.

Baliogabetzea eta diru-itzultzea:

Aptis ESOL azterketarako izen-ematea baliogabetu ahal izango duzu honako kasu hauetan:

 • Ordainketaren baieztapenaren mezua jaso den dataren ondorengo 14 egun naturaleko epearen barruan itzultze eskaera aurkeztuz, betiere, azterketa eguna baino lehen. Kasu horretan, ordaindutako kopuru osoa itzuliko da.
 • Itzultze eskaera aurkeztuz, azterketa egunaren ondorengo 7 egun naturaleko epearen barruan, betiere, egiaztatutako gaixotasun, lesio edo ezbehar bat (adibidez, lapurreta edo auto istripua) edo senitarteko baten heriotza(bigarren graduraino) eman bada.

     Eskaerarekin batera eskaera justifikatzen duen agiri ofiziala aurkeztu beharko da (Ikusi ‘dokumentazioa’ atala).

     Kasu horretan, ordaindutako kopurua itzuliko da administrazio-tasei dagozkien 21 euro izan ezik (Aptis ESOL Advanced: 24 euro).

Dokumentazioa:

Zure matrikularen baliogabetzea eskatzeko, orrialdearen amaieran aurkituko duzun Baliogabetze Inprimakia  osatu beharko duzu. Mesedez, kontuan izan ez direla emailez edo bestelako bideetatik egindako eskaerak izapidetuko.

Prozesuak aurrera egiteko, Inprimakiarekin batera honako agiriak aurkeztu beharko dituzu:

 • Izen-ematea osatu ostean jaso zenuen ordainketa baieztapenaren mezuaren kopia.
 • Ordainagiriaren kopia (ordainketa banku-transferentziaren bidez egin den kasuetan).
 • Hala dagokionean, azterketara ez joateko arrazoiak justifikatzen duen agiri ofiziala:

     - Mediku-ziurtagiri ofiziala, mediku ofizial batek sinatua eta zigilatua. Covid-19aren harremana duten kasuetan, formatu ofizialeko mediku-ziurtagiria lortzea ezinezkoa bada, bestelako agiriak aurkeztu ahal izango dira, adibidez, posta elektronikoko mezuak edo pantaila-irudiak.

     - Heriotza-ziurtagiria / poliziaren agiria

Kasu guztietan, diru-itzulketak ordainketa egiteko erabili den sistema beraren bidez egingo dira.

Baliogabetze Inprimakia

 

 

 

 

#1 mota: Baliogabetzea azterketa eguna baino lehen (14 egunetaraino)

Baldintzak: (guztiak bete behar dira)

 • Azterketa eguna baino lehen eta ordainketaren baieztapenaren data eta 14 egun naturaleko epearen barruan eskatutakoa. 
 • Itzultze-inprimakia osatuta, eskatutako agiri guztiak barne eta azterketa eguna baino lehen bidalia
 • Hautagaia ez da azterketaren inolako atalera aurkeztu.

Egoera: Edozein

Itzultzea: Azterketaren tasa ofizial osoa.

Agiriak: Irakurri “Zein agiri aurkeztu behar ditut?” atala eta osatu behealdean aurkituko duzun inprimakia

 

#2 Mota: Baliogabetzea azterketa eguna baino lehen (14 egun baino gehiago)

Baldintzak: (guztiak bete behar dira)

 • Azterketa eguna baino lehen eta ordainketaren baieztapenaren data eta 14 egun naturaleko epea pasatu ondoren eskatutakoa.
 • Itzultze-inprimakia osatuta, eskatutako agiri guztiak barne eta azterketa eguna baino lehen bidalia
 • Hautagaia ez da azterketaren inolako atalera aurkeztu

Egoera: Bakarrik egiaztatutako gaixotasunen, lesioen, ezbeharren (adibidez, lapurreta edo auto istripua) edo senitarteko baten heriotza(bigarren graduraino) kasuetarako.

Itzultzea: Azterketaren tasa ofizial osoa administrazio karguei dagozkien 20 euro izan ezik.

Agiriak: Irakurri “Zein agiri aurkeztu behar ditut?” atala eta osatu behealdean aurkituko duzun inprimakia.

#3 Mota: Covid-19ak eragindako baliogabetzea (azterketa eguna baino lehen edo ondoren)

Baldintzak: (guztiak bete behar dira)

 • Itzultze-inprimakia beteta, eskatutako agiriak barne eta azterketa egunetik hasita, gehienez, 7 egun naturaleko epearen barruan bidalia
 • Hautagaia ez da azterketaren atal guztietara aurkeztu.

Egoera: Soilik Covid-19arekin harremana duten kasuetarako (harreman zuzeneko koarentena -positibo gisa baieztatuta- eriondoa, etab.)

Itzultzea: Azterketaren tasa ofizial osoa.

Agiriak: Irakurri “Zein agiri aurkeztu behar ditut?” atala eta osatu behealdean aurkituko duzun inprimakia.

 

#4 Mota: Baliogabetzea azterketa ondoren

Baldintzak: (guztiak bete behar dira)

 • Itzultze-inprimakia beteta, eskatutako agiriak barne eta azterketa egunetik hasita, gehienez, 7 egun naturaleko epearen barruan bidalia
 • Hautagaia ez da azterketaren atal guztietara aurkeztu.

Egoera: Bakarrik egiaztatutako gaixotasunen, lesioen, ezbeharren (adibidez, lapurreta edo auto istripua) edo senitarteko baten heriotza(bigarren graduraino) kasuetarako.

Itzultzea: Azterketaren tasa ofizial osoa administrazio karguei dagozkien 20 euro izan ezik.

Agiriak: Irakurri “Zein agiri aurkeztu behar ditut?” atala eta osatu behealdean aurkituko duzun inprimakia.

Zein agiri aurkeztu behar ditut?

Kasu guztietan:

Begiratu zure posta elektronikoaren postontzia zure matrikula osatu ostean aptis@britishcouncil.es helbidetik automatikoki bidali zaizun matrikularen ordainketaren baieztapena lortzeko.

Mezu horretan, zure itzultze-inprimakia modu egokian osatzeko beharrezkoa izango duzun informazioa aurkituko duzu, ordainketa baieztatu den data eta matrikularen erreferentzia barne. 

Mesedez, kontuan izan baieztapen mezu horren kopia bidaltzea eskatuko zaizula. Azterketa-tasak banku-transferentzia bidez ordaindu badituzu, ordainagiriaren kopia bat ere erantsi beharko duzu.

Behealdean zehazten diren agiriak atxikituta ez dituzten itzultze-eskaerak ez dira prozesatuko.

Agiri gehigarriak:

#1 mota: Baliogabetzea azterketa eguna baino lehen (14 egunetaraino)

Ordainketaren konfirmazioaren mezua igo beharko duzu itzultze-inprimakian horretarako den atalean. Ez da bestelako agiririk behar.

#2 Mota: Baliogabetzea azterketa eguna baino lehen (14 egun baino gehiago)

Ordainketaren konfirmazioaren mezuarekin batera, zure eskaerarako arrazoiaren egiaztagiriren bat ere igo beharko duzu. Adibidez:

 • Mediku-ziurtagiri ofiziala, mediku ofizial batek sinatua eta zigilatua.
 • Heriotza-ziurtagiria / poliziaren agiria.

Kasu guztietan, aurkeztutako agiriek agerian utzi beharko dute data ofizialean azterketara aurkezteko ezintasuna.

#3 Mota: Covid-19ak eragindako baliogabetzea (azterketa eguna baino lehen edo ondoren)

Ordainketaren konfirmazioaren mezuarekin batera, zure eskaera oinarritzeko Covid-19ari erreferentzia egiten dion edozein agiri aurkeztu beharko duzu, adibidez:

 • Agiriak, ziurtagiriak, memoak, mezu elektronikoak edo pantaila-irudiak

Aurkeztutako agiriek agerian utzi beharko dute data ofizialean azterketara aurkezteko ezintasuna.

#4 Mota: Baliogabetzea azterketa ondoren

Ordainketaren konfirmazioaren mezuarekin batera, zure eskaerarako arrazoiaren egiaztagiriren bat ere igo beharko duzu. Adibidez:

 • Mediku-ziurtagiri ofiziala, mediku ofizial batek sinatua eta zigilatua.
 • Heriotza-ziurtagiria / poliziaren agiria.

Kasu guztietan, aurkeztutako agiriek agerian utzi beharko dute data ofizialean azterketara aurkezteko ezintasuna.

Itzultze inprimakia