Aptis ESOL - Política de Cancel·lació i Reemborsament

A continuació trobaràs informació detallada sobre la política de cancel·lació i devolució de l'examen Aptis ESOL.

Per a processar la teva sol·licitud de cancel·lació:

 • Si ets un candidat individual i t'has inscrit a l'examen mitjançant el nostre sistema de matrícula en línia, hauràs d'emplenar i processar el Formulari de Devolució que trobaràs a peu de pàgina.
 • Si ets un candidat inscrit a l'examen per part d'un Agent, Centre Preparador o Centre Universitari, hauràs de contactar amb la institució que va gestionar la teva inscripció el més aviat possible i processar la teva sol·licitud seguint les seves instruccions. Sisplau, no utilitzis el nostre Formulari de Cancel·lació.

Cancel·lació i Devolució:

Podràs processar una cancel.lació del teu examen Aptis ESOL en els següents supòsits:

 • Presentant una sol.licitud de devolució dins del termini de 14 dies naturals posteriors a la data del correu electrònic de confirmació de pagament,  i abans de la data d’examen. En aquest supòsit, es reemborsarà l’import íntegre de la taxa d’examen.
 • Presentant una sol.licitud de devolució fora del termini de 14 dies però abans de 7 dies naturals abans de la data d'examen. En aquest supòsit, s'efectuarà la devolució de la taxa d'examen descomptant una taxa administrativa de 21€ per a Aptis ESOL General i for Teachers, i de 24€ per a Aptis ESOL Advanced.
 • Si la sol.licitud es presenta fora del termini de cancel.lació de 14 dies i dins dels 7 dies naturals anteriors a la data d'examen, no es processarà  cap cancel.lació o devolució de taxes, exepte en casos de malaltia certificada o circumstàncies personals o familiars de gravetat.
 • Les sol·licituds de devolució basades en malaltia certificada o circumstàncies personals o familiars de gravetat (adversitat, trauma, víctima d'accident o delicte, pèrdua de familiar fins a segon grau) podran presentar-se dins de les 4 setmanes posteriors a la data d'examen. S'efectuarà la devolució de les taxes d'examen menys una taxa administrativa de 21€ per a Aptis ESOL General i for Teachers, i de 24€ per a Aptis ESOL Advanced. La teva sol·licitud haurà d'incloure document oficial justificatiu (comprova els requisits a la secció “Documentació").

Documentació:

Per a sol·licitar la cancel·lació de la teva inscripció, hauràs d’emplenar el Formulari de Cancelació que trobaràs a peu de página. Sisplau, tingues en compte que no processarem sol·licituds rebudes per correu electrònic o altres medis de comunicació.

Durant el procés, hauràs d’adjuntar al formulari la següent documentació:

 • Còpia del correu de confirmació de pagament que vas rebre al finalitzar la teva inscripció.
 • Còpia del comprovant de transferencia bancària (en el cas que hagis fet servir aquest mètode de pagament per la teva inscripció). 
 • Si s’escau, document o certificat oficial justificant la teva absència el dia de l’examen:
       -  Còpia del certificat mèdic oficial degudament segellat i signat per un professional mèdic registrat. 
       -  Informe policial, certificat de defunció, altrae documentació oficial.

En tots els casos, es reemborsarà l’import del reemborsament en el mateix mètode de pagament que vas utilitzar per la teva inscripció.

Formulari de Cancel·lació