Candidata a examen Aptis en una silla de ruedas

 Un dels objectius principals del British Council és assegurar que tots els seus candidats d’examen siguin tractats de manera justa i objectiva.

El nostre equip pot ajudar-te en cas que necessitis alguna adaptació o versió modificada del teu examen Aptis ESOL.

 

Com i quan puc sol·licitar una adaptació del meu examen?

Les sol·licituds d’adaptació s’han d’enviar entre sis i vuit setmanes abans de la data de l’examen.

Per sol·licitar la vostra adaptació, haureu de completar i processar el formulari de sol·licitud d'adaptacions que trobareu al final de la pàgina.

Un cop rebuda la teva sol·licitud, contactarem amb tu per demanar informació sobre:

 • El tipus d’adaptació que necessites.
 • Adaptacions concedides en inscripcions anteriors, si n’hi ha.

La teva sol·licitud ha d’incloure una evidència mèdica, com a màxim de dos anys d’antiguitat, que ha de complir els criteris següents: 

 • Ha de ser llegible, en anglès o espanyol.
 • Ha de ser un document original, amb capçalera, en què consti el nom i la signatura d’un professional mèdic acreditat. 
 • Ha d’oferir una descripció clara de la condició del candidat, i com aquesta condició justifica la necessitat d’adaptacions especials en un examen.

El British Council revisarà la teva sol·licitud i et farà arribar, en el termini de temps més breu possible, la confirmació de les adaptacions disponibles per al teu examen.

El British Council intenta acomodar les necessitats de tots els seus candidats amb la major diligència. Si us plau, tingues en compte que, ateses les característiques específiques de l’examen, algunes adaptacions poden no ser habilitades finalment. 

 

Quin tipus d’adaptacions i mesures addicionals podem oferir-te?

Tot i que les adaptacions i mesures especials es detallen a continuació, cada sol·licitud es tracta individualment, i tots els casos s’avaluen de manera personalitzada.

Tipus de mesures especials:

 • Materials d’examen modificats
 • Adaptacions administratives (per exemple, temps addicional)

Materials d’examen modificats

Si necessites suport per discapacitat auditiva o visual, pots demanar materials d’examen modificats, en què s’inclou el següent:

 • Examen en Braille (grau 1 / convencional, o grau 2 / amb contraccions)
 • Amanuense (una persona que escrigui les respostes per tu)
 • Lector de pantalla
 • Escriba/Copista (transcripció literal)
 • Font ampliada: A4 (font 18 pt negreta) o A3 (font 15.5 pt)
 • Speaking materials: Braille o descripció escrita ampliada o descripció visual ampliada

Els materials modificats impliquen la realització de l’examen en format paper o en alguna versió modificada de l’examen. 

Adaptacions administratives

 Si necessites adaptacions administratives per trastorn de l’aprenentatge o discapacitat física, pots demanar les mesures següents per al teu examen per ordinador:

 • Tems extra: 25-50 % de temps addicional, depenent de les teves necessitats
 • Descansos supervisats durant l’examen
 • Sala d’examen diferenciada
 • Equip de vigilància diferenciat
 • Descansos més llargs
 • Ús d'ordinador propi
Formulari de sol-licitud