El British Council és l’organització internacional del Regne Unit per a les relacions culturals i les oportunitats educatives. 

Afavorim el coneixement i l’enteniment entre els habitants del Regne Unit i d’altres països. Això redunda en benefici de tots, atès que transformem les vides dels ciutadans creant oportunitats, establint vincles i generant confiança mútua.

Col·laborem amb més de cent països en el camp de l’art i la cultura, la llengua anglesa, l’educació i la societat civil. 

Cada any entrem en contacte cara a cara amb més de 20 milions de persones, i de forma virtual amb més de 500 milions, gràcies a les TIC i a les nostres publicacions. 

Fundat l’any 1934 i reconegut jurídicament per cèdula reial, el British Council és un organisme semiautònom britànic i una organització sense ànim de lucre.

Estem presents a Espanya des del 1940, i actualment duem a terme la nostra activitat en aquests centres. Cada any arribem a milers d’estudiants, educadors, responsables polítics, acadèmics, investigadors, creadors i emprenedors espanyols. Amplia detalls sobre la nostra activitat a Espanya.