En primer lloc, t’hauries de plantejar si tens el nivell que necessites o que vols certificar. Pots fer la nostra prova de nivell orientativa aquí. A l’apartat nivells d’anglès t’orientem d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECRL).