La ciència afecta les nostres vides en molts sentits, així doncs és important que siguem conscients de la manera com els avenços científics donaran forma a la nostra vida en el futur. 

El British Council ajuda totes aquelles persones interessades a millorar el món a través de la ciència, a utilitzar i adaptar les tecnologies a les seves pròpies necessitats, a tenir veu i vot en els processos democràtics i a fer servir els nous mitjans de comunicació.  Fomentem activament la participació dels joves en els nostres programes i estem constantment buscant noves formes de desenvolupar-los. La imatge d'una Gran Bretanya moderna seria impensable sense la ciència. 

Més informació sobre els nostres esdeveniments en anglès o espanyol.