Candidata examen IELTS

Atorguem una gran importància a la relació que mantenim amb escoles i centres d'ensenyament de llengües estrangeres. Aquí trobareu informació sobre com associar-vos amb nosaltres per tal de promoure i organitzar exàmens del Regne Unit a Espanya.