El British Council crea oportunitats internacionals per a les persones del Regne Unit i d'altres països, i construeix llaços de confiança entre ells arreu del món. Creiem que una bona protecció de la infància és una responsabilitat que tots hem d’assumir. Reconeixem que la cura i el benestar dels nens i nenes és fonamental i que tots els menors tenen dret a ser protegits de qualsevol tipus d’abús o maltractament. 

Al British Council reconeixem que tenim un deure essencial de vetllar per tots els nens i nenes que acudeixen als nostres centres, incloent-hi el deure de protegir-los d'abusos. Garantim aquest objectiu mitjançant el compliment de les lleis del Regne Unit en matèria de protecció de menors, així com les lleis pertinents aplicables en cadascun dels països on estem establerts, i ens adherim a la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets del Nen (CDN) de 1989.

El British Council defineix un menor com qualsevol persona que no hagi complert els 18 anys (CDN 1989), amb independència de l'edat establerta com a majoria d'edat al país on es trobi o al país d'origen del menor. 

Aquesta política és obligatòria per a tot el personal del British Council arreu del món. Això inclou a qualsevol persona que treballi per al British Council de manera remunerada o no remunerada, a temps complet o a temps parcial. Inclou al personal contractat, administradors, contractistes, personal de l'agència, consultors, voluntaris, becaris i qualsevol persona que treballi en nom del British Council.

EL BRITISH COUNCIL ES COMPROMET A:

  • Valorar, respectar i escoltar els nens i nenes, 
  • Assegurar que totes les comprovacions necessàries es realitzen quan es contracta personal, 
  • Adoptar uns sistemes i procediments sòlids de protecció dels menors per al personal, 
  • Formar el nostre personal i facilitar una entesa comuna sobre les qüestions que afecten a la protecció de la infància per tal d’informar la planificació i la pràctica, 
  • Compartir informació sobre la protecció de la infància i les bones pràctiques amb els nens i nenes, els pares i/o els tutors, 
  • Compartir informació sobre les inquietuds de les agències, i fomentar la participació dels pares i els menors de manera apropiada, 
  • Facilitar el treball efectiu del personal a través de processos transparents i mitjançant la supervisió i el suport.

Proporcionarem els recursos suficients i adequats per a la posada en pràctica d’aquesta política i ens assegurarem que sigui correctament comunicada i entesa. 

El British Council revisarà aquesta política mundial anualment amb l’objectiu de reflectir qualsevol nova disposició legal , així com els nous desenvolupaments legislatius introduïts, i per tal d’assegurar una bona pràctica.