Child protection
©

British Council

Treballem en favor de la protecció dels infants i els adolescents. Fruit d’aquest compromís, hem desenvolupat un conjunt de mesures que posem en pràctica a les nostres classes i exàmens d’anglès.

Els nostres professors: 

  1. Han estat contractats després d’un rigorós procés de selecció i només els que tenen les millors referències formen part del nostre equip.
  2. S’han compromès per escrit a complir el nostre codi de conducta i a evitar accions o comportaments que no beneficiïn l’aprenentatge dels alumnes.
  3. Reben formació continuada que els prepara per educar infants emocionalment intel·ligents, resilients i preparats per a un món divers. 

Als nostres centres… 

  1. Vetllem pel benestar dels alumnes, adaptant el disseny de les nostres instal·lacions a les diferents etapes evolutives dels infants i adolescents.
  2. Insistim especialment en fer que les entrades i sortides dels alumnes dels nostres centres estiguin ben organitzades i controlades.
  3. La seguretat dels menors a les estones de descans entre classe i classe és una altra de les claus del nostre compromís.
  4. Entenem els beneficis de les noves tecnologies per a l’aprenentatge i transmetem als nostres estudiants bones pràctiques en l’ús responsable d’Internet i dels dispositius mòbils (telèfon, iPad, etc.).  

El vostre paper és fonamental:

  1. Convidem els nostres alumnes i els seus pares/tutors a comprometre’s per escrit amb les seves obligacions i reconeixem els seus drets.
  2. Aprofitem les nostres classes per sensibilitzar els infants sobre temes com l’assetjament escolar i el respecte pels seus companys i professors.
  3. El nostre compromís envers els pares i educadors implica que us oferim sessions en què debatem com prevenir els riscos derivats de les conductes violentes i desafiadores, l’assetjament escolar, l’ús d’Internet i les aplicacions mòbils, etc.

Veure també