Un home llegint un fullet
©

British Council

Per tal de donar compliment a allò que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc Web:

Titular: British Council

Adreça: Pg. Gral. Martínez Campos, 31 – 28010 Madrid

Tel.: 91 337 3500

Contacte: DPOSpain@britishcouncil.es

DADES REGISTRALS

La Delegació a Espanya de la Fundació British Council, amb número d'identificació fiscal W0061076F, és una entitat sense ànim de lucre constituïda com a delegació a Espanya de la fundació britànica British Council, registrada en la Charity Commission for England and Wales amb el número 209131.

OBJECTE

L'objecte d'aquestes pàgines web és la divulgació de les finalitats i activitats de la Delegació a Espanya de la Fundació British Council.

ÚS DE LA PÀGINA WEB, ELS SEUS SERVEIS I CONTINGUTS

L'usuari es compromet a utilitzar la Web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i els usos generalment acceptats a Internet. Així mateix, queda prohibit l'ús de la Web amb finalitats il·lícites o provocar danys que puguin impedir el seu normal funcionament o danys a tercers.

Tant l'accés a la Web com l'ús indegut que pugui efectuar-se de la informació continguda a la Web és responsabilitat exclusiva de qui el realitza. El British Council no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se de l’esmentat accés o ús.

Tant l'accés a la Web com l'ús indegut que pugui efectuar-se de la informació continguda a la Web és responsabilitat exclusiva de l’autor. El British Council no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d'aquest accés o ús.

El British Council no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de:

  • La presència d'un virus en l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web;
  • Un mal funcionament del navegador de l'Usuari o de l'ús de versions no actualitzades d’aquest.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts d'aquesta pàgina Web (inclosos el codi font, imatges, textos, gràfics, etc.) estan protegits per la normativa nacional i internacional vigent sobre propietat intel·lectual, i tots els drets estan reservats.

Queda terminantment prohibida la reproducció de qualsevol contingut de la Web sense el consentiment exprés del British Council i dels titulars dels drets.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

RESPONSABILITAT

L'ús del Web es realitzarà sota la responsabilitat única i exclusiva de l'Usuari. Aquesta responsabilitat s'estendrà a l'ús, per part de l'usuari o de qualsevol tercer, de qualsevulla contrasenya o similars assignades per a l'accés al Web o a qualssevol dels seus serveis.

El British Council no assumeix cap mena de responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des de la Web sempre que siguin aliens a aquesta, ni garanteix l'absència de virus o d’altres elements continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), en els documents o els fitxers de l'usuari, exclosa qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol mena causats a l'usuari per aquest motiu.

El British Council declina tota responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts exposats en aquestes pàgines i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir-ne limitacions o restringir-ne l’accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent.

CONFLICTES

Per a qualsevol controvèrsia o conflicte suscitat en relació amb aquesta pàgina Web, serà aplicable la legislació espanyola, i els jutjats i tribunals de Madrid seran les instàncies competents per a la resolució de tots els conflictes que se’n derivin o hi estiguin relacionats.

L'accés a les pàgines Web d'aquest lloc implica l'acceptació de totes les condicions expressades en aquesta informació legal.

El British Council, podrà modificar, sense previ avís, l’estructura i el disseny del Web i adaptar aquest Avís Legal als canvis legislatius que es produeixin.

Enllaços externs