Niveles MCERL

El Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL) és el sistema que defineix i explica els diferents nivells d’expressió i comprensió oral i escrita per a llengües com l’anglès.

Aquest estàndard es fa servir principalment a Europa, tot i que hi ha altres països que també el prenen com a referència. És de gran utilitat per als professors, atès que els permet avaluar les competències lingüístiques dels seus alumnes.

En el cas d’estudiants o de persones que necessiten certificar el seu nivell d’anglès per estudiar, treballar o sol·licitar una beca a l’estranger, el MCERL els permet comparar la puntuació o nivell obtinguts en exàmens com Cambridge, IELTS o Aptis amb els que els exigiran a institucions d’ensenyament o empreses internacionals.

El MCERL comprèn 6 nivells comuns de referència per a tots els idiomes: tres blocs (nivell bàsic o A, independent o B i competent o C) dividits en dos subnivells, 1 y 2.

Nivells d'anglès