MCER Nivel A2

El nivell A2 correspon a usuaris bàsics de l’idioma, és a dir, usuaris capaços de comunicar-se en situacions quotidianes amb expressions d’ús freqüent i utilitzant vocabulari elemental. És important recordar que el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL) és el sistema que defineix i explica els diferents nivells d’expressió i comprensió oral i escrita per a llengües com l’anglès. Comprèn 6 nivells de referència: tres blocs (nivell bàsic o A, independent o B i competent o C) que es divideixen al seu torn en dos subnivells, 1 i 2. 

COMPETÈNCIES DEL NIVELL A2

Una de les preguntes que podries plantejar-te en llegir aquesta informació és quines són les competències lingüístiques que caracteritzen una persona que certifica tenir un nivell d’anglès A2. El MCERL defineix les següents:

  • És capaç de comprendre frases i expressions d’ús freqüent relacionades amb àrees d’experiència que li són especialment rellevants (informació bàsica sobre un mateix i sobre la família, compres, llocs d’interès, ocupacions, etc.).
  • Sap comunicar-se a l’hora de dur a terme tasques simples i quotidianes que no requereixin res més que intercanvis senzills i directes d’informació sobre qüestions que li són conegudes o habituals.
  • Sap descriure en termes senzills aspectes del seu passat i el seu entorn, així com qüestions relacionades amb les seves necessitats immediates.

Veure també