Equivalencias nivel A2 ingles

El nivell A2 correspon a usuaris bàsics de l’idioma, és a dir, usuaris capaços de comunicar-se en situacions quotidianes amb expressions d’ús freqüent i utilitzant vocabulari elemental. És important recordar que el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL) és el sistema que defineix i explica els diferents nivells d’expressió i comprensió oral i escrita per a llengües com l’anglès. Comprèn 6 nivells de referència: tres blocs (nivell bàsic o A, independent o B i competent o C) que es divideixen al seu torn en dos subnivells, 1 i 2. 

COMPETÈNCIES DEL NIVELL A2

Una de les preguntes que podries plantejar-te en llegir aquesta informació és quines són les competències lingüístiques que caracteritzen una persona que certifica tenir un nivell d’anglès A2. El MCERL defineix les següents:

  • És capaç de comprendre frases i expressions d’ús freqüent relacionades amb àrees d’experiència que li són especialment rellevants (informació bàsica sobre un mateix i sobre la família, compres, llocs d’interès, ocupacions, etc.).
  • Sap comunicar-se a l’hora de dur a terme tasques simples i quotidianes que no requereixin res més que intercanvis senzills i directes d’informació sobre qüestions que li són conegudes o habituals.
  • Sap descriure en termes senzills aspectes del seu passat i el seu entorn, així com qüestions relacionades amb les seves necessitats immediates.
Nivell d'anglès A2
PREPARA’T EL NIVELL A2 AMB ELS NOSTRES CURSOS CERTIFICA EL TEU NIVELL A2 AMB ELS NOSTRES EXÀMENS

Veure també