Nivell C2 d'anglès

El nivell C2 correspon a usuaris competents amb l’idioma, és a dir, capacitats per a tasques complexes de feina i estudis. És important recordar que el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL) és el sistema que defineix i explica els diferents nivells d’expressió i comprensió oral i escrita per a llengües com l’anglès. Comprèn 6 nivells de referència: tres blocs (nivell bàsic o A, independent o B i competent o C) que es divideixen al seu torn en dos subnivells, 1 i 2. 

COMPETÈNCIES DEL NIVELL C2

Una de les preguntes que podries plantejar-te en llegir aquesta informació és quines són les competències lingüístiques que caracteritzen una persona que certifica tenir un nivell d’anglès C2. El MCERL defineix les següents:

  • És capaç de comprendre amb facilitat pràcticament tot el que sent o llegeix. 
  • Sap reconstruir la informació i els arguments procedents de diverses fonts, ja siguin en llengua parlada o escrita, i presentar-los de manera coherent i resumida. 
  • Pot expressar-se espontàniament, amb una gran fluïdesa i amb un grau de precisió que li permet diferenciar petits matisos de significat fins i tot en situacions de més complexitat.

Veure també