MCER Nivel C2

C2 maila hizkuntzaren erabiltzeile adituei dagokien maila da, hau da, lan zein ikasketetean sor daitezkeen ataza zailetarako gaitasuna dutenak.

Jakingo duzuen modulan, Hizkuntzetarako Europar Erreferentzia Esparru Bateratua (HEEEB) ingelesa bezalako hizkuntzen ahozko zein idatzizko gaitasun eta ulermen maila zehazten duen sistema da. Sei erreferentzia sistematan banatuta dago: hiru multzo nagusi daude (oinarrizko maila edo A; independientea edo B; eta, aditua edo C) eta horiek ere bitan banatzen dira, 1 eta 2 azpi-mailak, hain zuzen ere.

C2 MAILAKO GAITASUNAK

Informazioa hau irakurtzean seguruenik zure buruari galdetuko diozu, zein hizkuntza-gaitasun izan behar ditu pertsona batek ingeleseko C2 maila bat lortzeko? HEEEB-k honako hauek zehazten ditu:

  • Erraztasunez uler dezake entzun eta irakurtzen duen ia guztia. 
  • Ahoz zein irakurriz, iturri desberdinetatik jasotzen duen informazioa eta argudioak  berreraiki dezake, eta modu laburrean eta koherentean aurkezteko gai da.
  • Naturaltasunez mintza daiteke, soltura handiz eta esanahi ñabardura txikiak bereiztea ahalbidetzen dion zehaztasun nahikoarekin, baita egoera konplexuenetan  ere.
PRESTA ZAITEZ C2 MAILARAKO GURE IKASTAROEKIN EGIAZTA EZAZU C2 MAILA GURE AZTERKETEKIN