Aplicable a los clientes de exámenes de colocación, asesorías de nivel y cursos en inglés impartidos en persona, virtualmente o en un formato combinado por el British Council.

1. Àmbit dels Termes i Condicions

1.1 Aquest document, titulat Termes d'Ús i Privacitat, defineix les normes per a reservar una cita, per a completar la prova de nivell online del British Council i per a l'ús del portal de l'estudiant del British Council i la plataforma de reserves.

2. Serveis online

2.1 La Plataforma de Prova de Nivell Online (OLC) del British Council i el Portal de l'estudiant proporcionen accés a:

  • Reserva d'una cita presencial en un dels nostres centres
  • Reserva d'una cita online
  • Gestió d'una reserva de cita a través del Portal de l'estudiant
  • Prova de nivell Online

3. Ús dels serveis

3.1 L'ús de la Plataforma de Prova de Nivell Online (OLC) del British Council i del Portal de l'estudiant implica una acceptació completa i sense reserves d'aquests termes d'ús i privacitat.

El British Council es reserva el dret de canviar o actualitzar aquests Termes d'ús i privacitat.

4. Prova de nivell online

4.1 La prova de nivell és online. És responsabilitat del client garantir les condicions adequades per a la seva finalització:

  • Accés a un ordinador o tauleta amb accés a Internet
  • Accés a un navegador
  • Assignar temps sense interrupcions

4.2 El registre i accés a la prova de nivell online, així com la cita, són de caràcter exclusiu del client i no es poden compartir amb una altra persona.

5. Portal de l'estudiant

5.1 En reservar una prova en la plataforma de Prova de Nivell Online del British Council, el sol·licitant obté accés a la nostra plataforma de reserves de l'estudiant (Portal de l'estudiant); aquest Portal s'utilitza exclusivament per a gestionar la prova de nivell online i la reserva de cita (actualització de dades i canvi de reserves).

6. Confirmació

6.1 Els detalls de la reserva de la cita s'enviaran per correu electrònic o SMS als contactes facilitats per part del client.

Aquest correu electrònic inclou el nom d'usuari i la contrasenya per a accedir al Portal de l'estudiant.

7. Resultat de la prova de nivell OLC

7.1 El resultat de la prova de nivell online es proporcionarà durant la cita concertada.

8. Ús del resultat de la prova de nivell OLC

8.1 Aquest resultat no pot utilitzar-se com una evidència formal de qualificació en anglès perquè la seva finalitat exclusiva és facilitar la inscripció en el programa de cursos del British Council per a adults.

El resultat de la prova té una validesa de sis mesos.

9. Canvis en la reserva

9.1 A vegades, és possible que el British Council hagi de modificar la cita reservada per una altra data alternativa.

En aquestes situacions, utilitzarà les dades de contacte proporcionades per part del client per a notificar-l'hi.

10. Limitació d'edat

10.1 L'ús de la plataforma de Prova de Nivell Online (OLC) del British Council i del Portal de l'estudiant, està reservat als clients majors de 18 anys.

10.2 Els pares o tutors poden utilitzar la Plataforma de Prova de Nivell Online (OLC) del British Council i el Portal de l'estudiant per a serveis relacionats amb els menors a càrrec seu.

11. Diversitat i inclusió

11.1 El British Council actua segons un Codi de Conducta Corporatiu entre les polítiques de la qual es troben: la Protecció a la infància, la Protecció als Adults Vulnerables o en risc d'exclusió i la política d'Igualtat, Diversitat i Inclusió. Aquestes polítiques estan disponibles en la pàgina https://www.britishcouncil.org/about-us/how-we-work/policies

11.2 Si té alguna necessitat específica d'aprenentatge o de salut, el British Council realitzarà ajustaments adequats per a assegurar que disposa, en la mesura que sigui possible, el mateix accés als serveis de la Plataforma de Prova de Nivell Online del British Council, el Portal de l'estudiant i la cita concertada.

11.3 Per a això, si us plau, faciliti al British Council la informació pertinent, com a mínim dos dies abans de la visita o prova, perquè puguem prendre les mesures necessàries.

12. Responsabilitat

12.1 Prendrem mesures raonables perquè els serveis de la plataforma de Prova de Nivell Online (OLC) del British Council i del Portal de l'estudiant estiguin disponibles en la data i hora confirmades al client. No obstant això, a causa de la naturalesa d'Internet, el British Council no garanteix ni pot garantir que l'ús per la seva part del Servei Digital sigui ininterromput o lliure d'errors. No som responsables de cap retard, fallada de lliurament o qualsevol altra pèrdua o mal resultant de la transferència de dades a través de xarxes i instal·lacions de comunicacions, incloent Internet, i vostè reconeix que el Servei Digital pot estar subjecte a limitacions, retards i altres problemes inherents a l'ús d'aquests sistemes de telecomunicacions.

Res del contingut en aquests Termes i Condicions exclourà o restringirà la responsabilitat de cap de les parts per mort o lesions personals resultats de la seva negligència (o en el cas del British Council, la dels seus empleats mentre actua en el curs del seu ús) o per tergiversació fraudulenta o en qualsevol altra circumstància en la qual la responsabilitat no pugui estar limitada sota qualsevol llei aplicable.

En cap cas, el British Council serà responsable de cap pèrdua indirecta real o al·legada o pèrdua conseqüent, sigui com sigui la del seu origen.

13. Política de Privacitat

13.1 Aquesta Política de Privacitat proporciona informació sobre el tractament de dades personals associats a la plataforma de Prova de Nivell Online del British Council i el Portal de l'estudiant.

13.2 El British Council és el responsable del tractament les dades personals facilitades per part del client en registrar-se i utilitzar la plataforma de Prova de Nivell ONline i el Portal de l'estudiant. La informació personal que recollim és la següent: Nom, data de naixement, necessitats especials (només s'ha d'indicar SI/NO) (per exemple, necessitats especials d'accés), adreça de correu electrònic i telèfon. Tractarem les seves dades per a les següents finalitats: organitzar la prova de nivell online, programar la reserva de la cita i crear el seu registre en el nostre sistema de gestió d'alumnes. A més, si ho desitja, li mantindrem informat sobre els nostres productes i activitats, que puguin ser del seu interès. Compartirem les seves dades amb els nostres prestadors de serveis per a les finalitats descrites anteriorment, sota les nostres instruccions establertes contractualment, incloent-hi l'obligació d'adoptar mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat d'aquestes dades. Algun dels nostres proveïdors corporatius estan situats fora de l'Espai Econòmic Europeu. En aquests casos, les transferències internacionals de dades es realitzen sota garanties adequades, com les clàusules contractuals tipus o mecanismes aprovats per la Comissió Europea.

13.3 La licitud per al tractament de les seves es deriva de la necessitat del tractament d'aquesta informació per a la contractació d'un curs d'anglès, d'acord amb els termes d'ús i privacitat de la plataforma OLC. A més, el British Council es basarà en el seu consentiment en utilitzar les seves dades de contracte per a enviar-li comunicacions de màrqueting. Si selecciona aquesta preferència, el British Council li mantindrà informat de les activitats, serveis i esdeveniments (inclosos els esdeveniments socials) que puguin ser del seu interès. Pot donar-se de baixa en qualsevol moment seguint l'enllaç disponible en totes les nostres comunicacions.

13.4 La nostra pàgina web utilitza cookies per a distingir-li d'altres usuaris de la nostra web, sense emmagatzemar cap informació d'identificació personal sobre vostè. Això ens ajuda a proporcionar-li una bona experiència d'usuari i també ens permet millorar la nostra web.

13.5 Conservarem els resultats de la seva prova de nivell durant un any i la resta d'informació personal durant 7 anys. Les dades de contacte per a comunicacions de màrqueting es conservaran mentre no s'oposi o cancel·li el seu consentiment.

13.6 El British Council es regeix, corporativament, per la llei de Protecció de Dades del Regne Unit i les lleis d'altres països que compleixen els estàndards acceptats internacionalment. Té dret a accedir a les seves dades personals, demanar-nos que corregim qualsevol error en aquestes dades, que les suprimim o també oposar-se al fet que els continuem tractant. Per a exercir els seus drets, escrigui'ns a DPOSpain@britishcouncil.es Així mateix, pot sol·licitar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per a més informació, pot consultar https://www.britishcouncil.es/privacidad-cookies/proteccion-datos