La nostra actitud envers la igualtat, la diversitat i la inclusió

Al British Council volem eliminar les barreres de la nostra organització i crear un entorn d'ensenyament i aprenentatge inclusiu i representatiu. Volem acceptar la diversitat, desafiar el racisme i totes les formes de discriminació i fer que la igualtat sigui una part fonamental de l'organització.

Fomentem una cultura organitzativa inclusiva i volem oferir als nostres companys, alumnes i a totes les persones amb qui interactuem l'oportunitat d'assolir el seu potencial, independentment de la seva edat, discapacitat, sexe, religió, creences, raça, ètnia, cultura i orientació sexual.

Diversitat dels nostres equips docents

Tots els centres docents del British Council d'arreu del món es comprometen a tenir un equip docent divers. Els nostres professors tenen procedències, identitats, nacionalitats, ètnies i religions diferents. Els professors del British Council tenen un nivell excel·lent d'anglès i tots comparteixen l'objectiu comú d'assolir els nivells més alts pel que fa a l'anglès i el seu ensenyament als nostres alumnes.

Diversitat, inclusió i igualtat d'oportunitats per als nostres alumnes

Els nostres alumnes tenen un ampli ventall de necessitats diverses. Treballar eficaçment amb la diversitat és una part fonamental de la feina del British Council i això vol dir que hem de respondre positivament a les diverses necessitats de tots els nostres alumnes. Creiem que tots els alumnes es mereixen una experiència d'aprenentatge de l'anglès d'alta qualitat que maximitzi el rendiment individual.

El nostre compromís amb la igualtat, la diversitat i la inclusió

Com a organització cultural global, gaudim d'una posició privilegiada per reunir persones, establir vincles internacionals i intercanviar i compartir idees en un entorn d'aprenentatge segur, de confiança i acollidor. La nostra feina es basa en establir unes relacions significatives, duradores i respectuoses entre diferents cultures. Junts, ens oposem rotundament a qualsevol mena de discriminació i racisme envers totes les persones amb les quals treballem, inclosos els nostres companys i estudiants.

Estem fermament compromesos amb la igualtat, la diversitat i la inclusió. Actuem contra la discriminació i ens centrem en un tracte just per a tothom.