Descobreix més coses sobre Aptis ESOL com a model de realització d’exàmens per a finalitats de certificació en el nostre suplement Aptis ESOL com a model de prova d’alt impacte en aquest enllaç:

  • Aptis ESOL high-stakes delivery model (Adobe PDF 5MB)