Aptis ESOL està reconegut per múltiples organismes públics a Espanya com a certificació oficial de competència lingüística en anglès. Entre aquests organismes públics hi ha institucions educatives i conselleries de les comunitats autònomes, i institucions nacionals com la CRUE (Conferència de Rectors de las Universitats Espanyoles)

A més, aquest examen està regulat per l’Oficina de Qualificacions i Regulació d’Examen (Ofqual), que regula qualificacions, exàmens i avaluacions a Anglaterra. 

A continuació detallem quines institucions reconeixen Aptis ESOL a tot l’estat i a cada una de les comunitats autònomes.

Et recomanem que comprovis directament amb cada institució l’estat actual d’Aptis ESOL com a qualificació reconeguda.

Comunitat Aut. del Principat d'Astúries

Comunitat Aut. de Canàries

Comunitat Aut. de La Rioja

Comunitat Aut.de la Regió de Múrcia

Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla