Aptis i Aptis ESOL són exàmens innovadors d’anglès multinivell, dissenyats i desenvolupats per experts en el camp de l’avaluació d’idiomes del British Council i recolzats per les darreres investigacions en metodologia de l’avaluació. 

Aptis i Aptis ESOL avaluen la teva competència en les quatre habilitats en anglès: expressió oral, comprensió auditiva, comprensió lectora i expressió escrita, en tot el rang de nivells, d’A1 a C2, del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Aptis i Aptis ESOL estan disponibles en les variants següents:

Aptis ESOL General

Un examen de nivell general d’anglès, que avalua els nivells d’A1 a B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Als candidats que obtenen un nivell més elevat de B2 se’ls assigna una C en el MECR.

Aptis ESOL Advanced

Avalua la teva competència lingüística en els nivells de B1 a C2. Les tasques són més complexes, i estan dissenyades per distingir entre els candidats amb nivells C1 i C2.

Aptis ESOL for Teachers

Adaptat al context educatiu. El contingut està relacionat amb els escenaris que els professors viuen en el seu dia a dia. Té el mateix format que l’Aptis ESOL General i avalua els nivells del MECR d’A1 a B2.

Aptis for Teens

Examen d’anglès en ordinador que avalua les quatre habilitats. S’ha dissenyat per a estudiants en edat escolar i institucions educatives. Aquest examen d’anglès avalua d’A1 a C1, segons els nivells del MECR.

Quina variant he de triar?

Abans de triar l’examen Aptis o Aptis ESOL, confirma amb la institució davant la qual has de presentar el teu certificat tant la variant com el resultats globals que necessites.

Si vols certificar el teu nivell fins al B2 (inclòs), hauries d’escollir Aptis ESOL General.

Si necessites certificar el teu nivell en C1 o C2, i estàs segur de tenir els coneixements necessaris per fer-ho, la teva opció hauria de ser Aptis ESOL Advanced.

Si estàs treballant com a professor, o estàs estudiants per ser-ho, hauries de certificar el teu anglès amb la variant Aptis ESOL for Teachers, especialment si està reconeguda en la regió on vols treballar. 

Si tens entre 13 i 17 anys, Aptis for Teens està adaptat per reflectir les activitats i escenaris propis del teu dia a dia.

Informa’t sobre cada una de les variants Aptis i Aptis ESOL:

Aptis ESOL – Regulació i reconeixement

Aptis ESOL està regulat per l’Oficina de Qualificacions i Regulació d’Examen (Ofqual), que regula qualificacions, exàmens i avaluacions a Anglaterra.

A Espanya, Aptis ESOL està reconegut per multitud d’institucions i departaments d’educació com una certificació oficial de competència lingüística en anglès.

Per obtenir més informació sobre Aptis ESOL, posa’t en contacte amb nosaltres a myexam@britishcouncil.es.