Aptis para profesores

Aptis ESOL for Teachers (per a professors) és un examen d’anglès general adaptat al context educatiu i avalua fins al nivell B2  del Marc europeu comú de referència de les llengües (MECR). Als candidats que demostren un nivell superior a B2  se’ls atorga un C. 

En l’Aptis ESOL for Teachers les tasques i preguntes estan relacionades amb situacions i experiències que els professors troben en el seu dia a dia. Això facilita que els candidats puguin concentrar-se exclusivament a demostrar els coneixements que tenen de l’idioma.  

Aptis ESOL for Teachers està indicat per als col·lectius següents:  

  • Professors d’anglès que treballen en escoles, instituts i universitats
  • Professors d’altres matèries en escoles, instituts i universitats
  • Professors d’anglès en programes d’idiomes a gran escala
  • Estudiants en formació per a ser professors o adscrits a programes universitaris
  • Altres professionals que treballen en contextos educatius

Aptis ESOL for Teachers està reconegut a les comunitats autònomes i institucions següents: 

Comunitat Autònoma de Galícia

Comunitat Autònoma de Madrid

  • Universidad Alcala de Henares
  • Habilitación lingüística Comunidad de Madrid