6 eta 17 urte bitarteko ume eta nerabeentzako ingeleseko ebaluazioa eta probak

Badakigu zure umearen ingeles mailaren aurrerapena jarraitu nahi duzula. Gure etengabeko ebaluazioak eta probek haien indargune eta ahulezien eta etorkizuneko ikaskuntza-helburuen irudi argia eskaintzen dute.

Irakasleek ikasleei ondo egiten dutena eta hobetu beharrekoa identifikatzen laguntzen diete. Hau haien hizkuntza-ebaluazioetan, gaitasunetan eta ikasgelako errendimenduan oinarritzen da.

Nola informatu naiteke eta nola parte hartu dezaket

Zure umearen aurrerapei buruz berri izatea oso garrantzitsua da guretzat. Jarraian azalduko dizugu nola parte har dezakezun.

  • Kontsultatu zure umearen aurrerapena ikastegiko kontrol-panelean.
  • Irakurri zure umearen autoebaluazioa modulu bakoitzaren amaieran.
  • Jaso txostenak eta ospatu zure umearen arrakastak.
  • Gurasoen bileretara joan.

Haien buruaz seguru dauden ingeles hiztunak garatzen

Gure ingeleseko ebaluazioak eta probak hizkuntzaz gehiago jabetzen laguntzen diete umeei, bai eta ingelesez konfiantza handiagoz hitz egiten eta hobeto ikasten ere. 

Horrela funtzionatzen du:

Prestakuntza-ebaluazioa Ebaluazio batutzailea (EEMB-ri lotutako irakaslearen ebaluazioak)
Irakasleek klasearen helburuetan etengabe inplikatzen dituzte ikasleak, bai autoebaluazioak, bai ikaskideen arteko ebaluazioak, bai prestakuntza-ebaluazioko hausnarketa ariketa ziklikoen bidez (Helburuak partekatu>Hausnartu>Planifikatu) Irakasleek aldizkari bakoitzeko proiektuen atala erabiltzen dute ikasleei eta gurasoei aurrerapenak frogatzeko.

Nola funtzionatzen dute gure ikasleen txostenak

Irakasleen txostenek umearen errendimenduari eta aurrerapenari buruzko informazio eguneratua jasotzen dute. Hauek dira gure ebaluazio-irizpide nagusiak.

Ahozko adierazpena Ikasleen ahozko gaitasunak ebaluatzen ditugu, ahoskerari, hiztegiari, konfiantzari eta ahaleginari erreparatuz.
Idatzizko adierazpena Ingeleseko ikasleen idatzizko adierazpena ebaluatzeko, haien ortografia eta hiztegia aztertuko ditugu. Ere pentsamenduak nola antolatzen dituzten eta nola komunikatzen dituzten mezuak aztertzen dugu.
Ikaskuntza autonomoa eta etxeko lanak Ikasitakoa finkatzeko ezinbestekoa da etxean lan independentea egitea ikasleen aurrerapenerako. Hori egiaztatzeko, egindako etxeko lanei, entregatutako etxeko lanen kalitateari eta ikastegiaren bidez egindako lanei erreparatuko diegu.
Gramatika Gure ikaskuntza-aldizkariek ikasleen gramatika-gaitasunak eta ingelesaren erabilera zuzena garatzeko atazak barne hartzen dituzte. Ikasturtean zehar egiten diren gramatika ariketen bidez finkatzen dugu ikasitakoa.
Hiztegia Irakasleek hitz berriak sartzen dituzte klase bakoitzean. Ingelesez hitz egiterakoan ikasi berri duten hiztegia erabiltzera animatzen ditugu ikasleak. Klase bakoitzean ikasitako hiztegia erabiltzeagatik kalifikatzen dira ikasleak.
Azken ebaluazioa Azken kalifikazio hori umearen emaitzak, klasean parte hartzea eta etxerako lanak egitea hartzen ditu kontuan.

Informazio gehiago