Avaluació i proves d'anglès per a nens i adolescents de 6 a 17 anys

Sabem que vols un seguiment del progrés del nivell d'anglès del teu fill/a. La nostra avaluació contínua i les proves d'idioma ofereixen una imatge clara dels seus punts forts, debilitats i objectius d'aprenentatge futurs.

Els professors ajuden els estudiants a identificar què fan bé i quins aspectes han de millorar. Això es basa en les seves avaluacions d'anglès, habilitats i rendiment a l'aula.

Com informar-te i estar implicat

Mantenir-te al dia sobre el progrés del teu fill/a és molt important per a nosaltres. A continuació t’expliquem com pots involucrar-te.

  • Observa com li va al teu fill/a al tauler de progrés de la plataforma.
  • Llegeix l'autoavaluació del teu fill/a al final de cada mòdul.
  • Rep informes i celebra els èxits del teu fill/a.
  • Assisteix a les reunions de pares.

Desenvolupant estudiants que parlen anglès amb confiança

La nostra avaluació i proves d'anglès ajuden els nens a ser més conscients del llenguatge, a tenir més confiança a l'hora de parlar anglès i a ser millors estudiants.

Així és com funciona:

Avaluació formativa Avaluació sumativa (avaluacions de professors vinculades al MCER)
Els professors involucren constantment els estudiants amb els objectius de les classes mitjançant l’autoavaluació entre companys en un cicle d'avaluació formativa (Compartir objectius > Reflexionar > Planificar) Els professors utilitzen la secció de projectes de cada revista per demostrar el progrés als estudiants i pares.

Com funcionen els informes d’avaluació

Els informes dels professors inclouen informació actualitzada sobre el rendiment i el progrés del teu fill/a. Aquests són els nostres criteris d'avaluació clau.

Habilitats d'expressió oral Avaluem les competències d’expressió oral dels estudiants observant la pronunciació, el vocabulari, la confiança i l'esforç.
Habilitats d'expressió escrita L'avaluació de l’expressió escrita en anglès consisteix en examinar l'ortografia i el vocabulari. També revisem com organitzen les seves idees i com es comuniquen els missatges.
Aprenentatge autònom i deures L'estudi autònom a casa és crucial per al progrés dels estudiants. L'avaluem corregint els deures fets, els estàndards dels deures entregats i les tasques realitzades a la plataforma.
Gramàtica Les nostres revistes inclouen tasques per desenvolupar les habilitats gramaticals i l'ús correcte de l'anglès dels estudiants. Avaluem la gramàtica mitjançant exercicis a completar durant el curs.
Vocabulari Els professors introdueixen noves paraules a cada classe. Animem els alumnes a fer servir el vocabulari adquirit recentment en la seva comunicació en anglès. En cada lliçó s'avalua l'ús que fan els estudiants del vocabulari.
Avaluació final Aquesta avaluació final es basa en els resultats del teu fill/a, la participació a l'aula i la realització dels deures.

Més informació