MCER Nivel B1

B1 maila hizkuntzaren erabiltzaile independienteei dagokie, hau da, ingelesa ama-hizkuntza duten solaskideekin esfortzu handirik gabe aritzeko nahikoa soltura dute.

Jakingo duzuen modulan, Hizkuntzetarako Europar Erreferentzia Esparru Bateratua (HEEEB) ingelesa bezalako hizkuntzen ahozko zein idatzizko gaitasun eta ulermen maila zehazten duen sistema da. Sei erreferentzia sistematan banatuta dago: hiru multzo nagusi daude (oinarrizko maila edo A; independientea edo B; eta, aditua edo C) eta horiek ere bitan banatzen dira, 1 eta 2 azpi-mailak, hain zuzen ere.

B1 MAILAKO GAITASUNAK

Informazioa hau irakurtzean seguruenik zure buruari galdetuko diozu, zein hizkuntza-gaitasun izan behar ditu pertsona batek ingeleseko B1 maila bat lortzeko? HEEEB-k honako hauek zehazten ditu:

  • Testu gehienetako puntu nagusiak ulertzeko gai da, hizkuntza estandarrean idatzita badaude eta ezagunak dituen gaien inguruan badira, bai lanekoak, ikasketetakoak edo aisialdikoak.
  • Ingelesa erabiltzen duten herrialdeetara bidaiatzean sor daitezkeen egoera gehienetan moldatzeko gai da.
  • Ezagunak edo interesekoak dituen gaien inguruan testu sinple eta koherenteak idazteko gai da.
  • Esperientzia, jazoera, nahi eta gogoak deskribitzeko gai da eta baita bere iriztiak arrazoitzeko edo planak azaltzeko ere.
PRESTA ZAITEZ B1 MAILARAKO GURE IKASTAROEKIN EGIAZTA EZAZU B1 MAILA GURE AZTERKETEKIN
  • Helduentzako Cambridge azterketen prestaketa
  • Haurrentzako Cambridge azterketen prestaketa
  • IELTS azterketaren prestaketa
  • Aptis ESOL azterketarako prestaketa