Ingeleseko B2 maila

B2 maila hizkuntzaren erabiltzaile independienteei dagokie, hau da, ingelesa ama-hizkuntza duten solaskideekin esfortzu handirik gabe aritzeko nahikoa soltura dute.

Jakingo duzuen modulan, Hizkuntzetarako Europar Erreferentzia Esparru Bateratua (HEEEB) ingelesa bezalako hizkuntzen ahozko zein idatzizko gaitasun eta ulermen maila zehazten duen sistema da. Sei erreferentzia sistematan banatuta dago: hiru multzo nagusi daude (oinarrizko maila edo A; independientea edo B; eta, aditua edo C) eta horiek ere bitan banatzen dira, 1 eta 2 azpi-mailak, hain zuzen ere.

B2 MAILAKO GAITASUNAK

Informazioa hau irakurtzean seguruenik zure buruari galdetuko diozu, zein hizkuntza-gaitasun izan behar ditu pertsona batek ingeleseko B2 maila bat lortzeko? HEEEB-k honako hauek zehazten ditu:

  • Gai zehatzak zein abstraktuak jorratzen dituzten testu konplexuetan ideiak nagusienak ulertzeko gai da, baita izaera teknikoa badute ere, baldin eta bere espezializazio alorrekoak badira.
  • Ingelesa ama hizkuntza duten solaskideekin soltura nahikoarekin eta naturaltasunez hitz egiteko gai da, komunikazioa garatzeko solaskideek esfortzurik gabe garatzen dezaketelarik.
  • Gai desberdinen inguruan testu argi eta zehatzak idatz ditzake eta baita gai orokorren inguruan ikuspuntu bat defendatu ere, aukera desberdinen abantaila eta desabantailak azalduz.
PRESTA ZAITEZ B2 MAILARAKO GURE IKASTAROEKIN EGIAZTA EZAZU B2 MAILA GURE AZTERKETEKIN