MCER Nivel C1

C1 maila hizkuntzaren erabiltzeile adituei dagokien maila da, hau da, lan zein ikasketetean sor daitezkeen ataza zailetarako gaitasuna dutenak.

Jakingo duzuen modulan, Hizkuntzetarako Europar Erreferentzia Esparru Bateratua (HEEEB) ingelesa bezalako hizkuntzen ahozko zein idatzizko gaitasun eta ulermen maila zehazten duen sistema da. Sei erreferentzia sistematan banatuta dago: hiru multzo nagusi daude (oinarrizko maila edo A; independientea edo B; eta, aditua edo C) eta horiek ere bitan banatzen dira, 1 eta 2 azpi-mailak, hain zuzen ere.

C1 MAILAKO GAITASUNAK

Informazioa hau irakurtzean seguruenik zure buruari galdetuko diozu, zein hizkuntza-gaitasun izan behar ditu pertsona batek ingeleseko C1 maila bat lortzeko? HEEEB-k honako hauek zehazten ditu:

  • Nolabaiteko zailtasun maila duten testu zabal desberdinak ulertzeko gai da eta baita horietan izan daitezkeen esanahi inplizituak ere.
  • Solturaz mintza daiteke, esfortzurik gabe esamolde egokia erabiltzeko gaitasuna azalduz.
  • Hizkuntzaren erabilera malgu eta eraginkorra egin dezake helburu sozial, akademiko zein profesionaletarako. Gai konplexuen inguruko testu argiak idatz ditzake, ondo egituratuak eta zehatzak, antolamendu, artikulazio eta kohesio mekanismoak modu zuzenean erabiliz.
PRESTA ZAITEZ C1 MAILARAKO GURE IKASTAROEKIN EGIAZTA EZAZU C1 MAILA GURE AZTERKETEKIN