MCER Nivel A1

A1 maila hizkuntzaren oinarrizko erabiltzaileei dagokien maila da, hau da, eguneroko egoeratan  ohikoak diren esamoldeak eta oinarrizko hiztegia erabiliz komunikatzeko gai diren horlek.

Jakingo duzuen modulan, Hizkuntzetarako Europar Erreferentzia Esparru Bateratua (HEEEB) ingelesa bezalako hizkuntzen ahozko zein idatzizko gaitasun eta ulermen maila zehazten duen sistema da. Sei erreferentzia sistematan banatuta dago: hiru multzo nagusi daude (oinarrizko maila edo A; independientea edo B; eta, aditua edo C) eta horiek ere bitan banatzen dira, 1 eta 2 azpi-mailak, hain zuzen ere.

A1 MAILAKO GAITASUNAK

Informazioa hau irakurtzean seguruenik zure buruari galdetuko diozu, zein hizkuntza-gaitasun izan behar ditu pertsona batek ingeleseko B1 maila bat lortzeko? HEEEB-k honako hauek zehazten ditu::

  • Sarritan erabiltzen diren eguneroko esamoldeak ulertzeko eta erabiltzeko gai da eta baita berehalako beharrak asetzea helburu duten esaldi sinpleak ere.
  • Bere burua edo beste pertsona batzuk aurkezteko eta bere bizileku, ondasun edota ezagutzen dituen pertsonen inguruko oinarrizko informazioa emateko gai da. 
  • Oinarrizko modu batean harremanetan jar daiteke, beti ere, solaskideak poliki eta argi hitz egiten badu eta laguntzeko prest bada. 
PRESTA ZAITEZ A1 MAILARAKO GURE IKASTAROEKIN EGIAZTA EZAZU A1 MAILA GURE AZTERKETEKIN