Cambridge English Advanced CAE
©

British Council

Cambridge English: Advanced també es coneix com a Cambridge Advanced Certificate in English (CAE). Aquesta qualificació d’anglès general certifica que el teu anglès es correspon amb el nivell que cal esperar d’un professional del món dels negocis o d’un estudiant universitari de primer cicle.

Nivell de qualificació: Advanced = C1 en el Marc Comú Europeu.

Dates, preus i llocs d’examen

Andorra

DATA TIPUS D'EXAMEN TERMINI D'INSCRIPCIÓ PREU
13/06/2018 paper Tancat 220€

Barcelona

 DATA TIPUS D'EXAMEN TERMINI D'INSCRIPCIÓ PREU
02/06/2018 Paper Tancat 220€
13/06/2018 Paper Tancat 220€
23/06/2018 Paper Tancat 220€
30/06/2018 Ordinador Fins 10/06/2018 o exhaurir places* 220€
25/07/2018 Paper Fins 17/06/2018 220€
24/08/2018 Paper Fins 18/07/2018 220€

 * Places limitades

Bizkaia

BILBAO

DATA TIPUS D'EXAMEN TERMINI D'INSCRIPCIÓ PREU
17/05/2018 Ordinador Tancat 220€
26/05/2018 Ordinador Tancat 220€
23/06/2018 Paper Tancat 220€
21/07/2018 Ordinador 06/07/2018* 220€
25/07/2018 Paper 15/06/2018 220€

* Places limitades

PORTUGALETE

DATA TIPUS D'EXAMEN TERMINI D'INSCRIPCIÓ PREU
23/06/2018 Paper Tancat

 220€

Madrid

DATA TIPUS D'EXAMEN TERMINI D'INSCRIPCIÓ PREU
17/05/2018 Ordinador Tancat 220€
02/06/2018 Paper Tancat 220€
13/06/2018 Paper Tancat 220€
16/06/2018 Ordinador Fins 27/05/2018* 220€
23/06/2018 Paper Tancat 220€
30/06/2018 Ordinador Fins 17/06/2018* 220€

* Places limitades

Menorca

 DATA TIPUS D'EXAMEN TERMINI D'INSCRIPCIÓ PREU
19/05/2018 Paper Tancat 220€

Palma de Mallorca

 DATA TIPUS D'EXAMEN TERMINI D'INSCRIPCIÓ PREU
23/06/2018 Paper Fins 16/05/2018 220€
04/08/2018 Ordinador Fins 20/07/2018* 220€

* Places limitades

Tarragona

 DATA TIPUS D'EXAMEN TERMINI D'INSCRIPCIÓ PREU
02/06/2018 Paper Tancat 220€

Valencia

DATA TIPUS D'EXAMEN TERMINI D'INSCRIPCIÓ PREU
19/05/2018 Paper Tancat 220€
23/06/2018 Paper Tancat 220€
07/07/2018 Paper Tancat 220€
25/07/2018 Paper Fins 11/06/2018 220€

* Places limitades

A QUI ESTÀ ADREÇAT AQUEST EXAMEN?

Hauries de realitzar el CAE si vols demostrar en llocs de treball o universitats que pots comunicar-te amb confiança en anglès en situacions acadèmiques, professionals i de nivell alt. Per presentar-te a l’examen, hauries de poder:

  • Escriure informes i correus electrònics complexos, i prendre notes en reunions o conferències.
  • Realitzar presentacions sobre idees complexes en anglès .
  • Entendre una àmplia diversitat de textos, des de ficció fins a articles d’opinió de premsa. 

QUIN ÉS EL PROCÉS DE L’EXAMEN?

El CAE consta de cinc parts. Les parts de Comprensió lectora, Expressió escrita, Ús de la llengua i Comprensió auditiva es realitzen el mateix dia. És possible que et calgui tornar-hi un altre dia per fer la prova d’Expressió oral, la qual es duu a terme amb dos examinadors i un altre candidat a l’examen.

  COMPRENSIÓ LECTORA I ÚS DE LA LLENGUA EXPRESSIÓ ESCRITA COMPRENSIÓ AUDITIVA EXPRESSIÓ ORAL
Time 1 h i 30 min. 1 h i 30 min. 40 min. 15 min. per parella de candidats
Nota (% of total) 40% 20% 20% 20%

Veure també