First Certificate
©

British Council

Cambridge English: First també s’anomena First Certificate in English (FCE) i First Certificate in English for Schools (FCEfS). Aquesta qualificació d’anglès general demostra que pots parlar i escriure en anglès amb un nivell suficient per treballar o estudiar en un entorn anglòfon. 

Nivell de qualificació: Upper intermediate = B2 en el Marc Comú Europeu.

Dates, preus i llocs d’examen

Andorra

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
Per determinar Paper Per determinar 205€

Barcelona

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
28/09/2018 Ordinador* 14/09/2018 o exhaurir places* 205€
13/10/2018 Paper 10/09/2018 205€
10/11/2018 Paper 08/10/2018 205€
01/12/2018 For Schools-PaPaperel 28/10/2018 205€
15/12/2018 Paper 11/11/2018 205€

 * places limitades

Bizkaia

BILBAO

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
14/07/2018 Ordinador Tancat 200€
26/07/2018 Paper Tancat 200€
28/09/2018 Ordinador 14/09/2018* 205€
20/10/2018 Ordinador 07/10/2018* 205€
17/11/2018 For Schools - Ordinador 04/11/2018* 205€
01/12/2018 For Schools - Paper 26/10/2018 205€
04/12/2018 For Schools - Ordinador 20/11/2018* 205€
04/12/2018 Paper 02/11/2018 205€
15/12/2018 Paper 08/11/2018 205€

Places limitades

 

Madrid

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
28/09/18 Ordinador 18/09/18 Últimes places lliures.
Inscriu-te ara!
205€
13/10/18 Paper 09/09/18 205€
20/10/18 Ordinador 07/10/18 205€
02/11/18 For Schools-Ordinador 21/10/18* 205€
10/11/18 Paper 07/10/18 205€
17/11/18 For Schools-Paper 12/10/18 205€
23/11/18 Ordinador 11/11/18* 205€
01/12/18 Ordinador 18/11/18* 205€
15/12/18 Paper 11/11/18 205€

Places limitades

Menorca

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
Per determinar Paper Per determinar 205€

Palma Mallorca

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
20/10/2018 Ordinador Hasta  05/10/2018 o exhaurir places* 205€
01/12/2018 Paper- For Schools Hasta 26/10/2018 205€
15/12/2018 Paper Hasta 09/11/2018 205€

Places limitades

Tarragona

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
Per determinar Paper Per determinar 205€

Valencia

Data Tipus d'examen Inscripció fins Preu
28/09/2018 Ordinador* 10/09/2018* 205€
20/10/2018 Ordinador* 03/10/2018* 205€
01/12/2018 For Schools - Paper 15/10/2018 205€
15/12/2018 Paper 01/11/2018 205€
*Places limitades

A qui està adreçat aquest examen?

Hauries d’estudiar per al FCE si vols treballar en una empresa de parla anglesa, viure en un país anglòfon o estudiar un nivell de base o un curs preuniversitari en anglès.

Per presentar-te a l’examen, hauries de poder:

  • Escriure informes i correus electrònics curts.
  • Explicar una idea o mantenir una conversa detallada en anglès .
  • Entendre l’anglès general a la televisió i els diaris.

Quin és el procés de l’examen?

L’examen consta de cinc parts. Les parts de Comprensió lectora, Expressió escrita, Ús de la llengua i Comprensió auditiva es realitzen el mateix dia. És possible que et calgui tornar-hi un altre dia per fer la prova d’Expressió oral, la qual es duu a terme amb dos examinadors i un altre candidat a l’examen.

FCE / FCEFS COMPRENSIÓ LECTORA I ÚS DE LA LLENGUA EXPRESSIÓ ESCRITA COMPRENSIÓ AUDITIVA EXPRESSIÓ ORAL
Durada permesa 1 h i 15 min. 1 h i 20 min. 40 min. 14 min.
Nota (% of total) 40% 20% 20% 20%

Veure també