Cambridge BEC
©

British Council

En el món actual dels negocis, és important demostrar que pots comunicar-te a nivell professional en anglès amb eficàcia en situacions empresarials quotidianes. Oferim tres exàmens d’anglès de negocis: Cambridge English: Business Preliminary, Cambridge English: Business Vantage i Cambridge English: Business Higher.

 

Cambridge English: Business Preliminary (BEC Preliminary)

Cambridge English: Business Preliminary també es coneix como el Business English Certificate (BEC) Preliminary. És el primer de la sèrie de tres Cambridge English Business Certificates. Aquesta qualificació demostra que pots comunicar-te en anglès en situacions empresarials quotidianes de caràcter pràctic. Té el mateix nivell que el Cambridge English: Preliminary (PET), però se centra en l’anglès comercial.

Nivell de qualificació: Intermediate = B1 en el Marc Comú Europeu

A qui està adreçat aquest examen?

Hauries de realitzar aquest examen si vols millorar el teu anglès per fer una carrera professional en el món dels negocis. Estudiar per al BEC Preliminary t’aportarà una bona base de capacitats d’anglès que et caldran per treballar en un entorn laboral d’àmbit internacional.

Per presentar-te a l’examen, hauries de poder:

  • Seguir converses telefòniques curtes o converses generals sobre negocis.
  • Tractar temes comercials pràctics, com per exemple realitzar comandes o respondre a consultes generals. 
  • Escriure cartes breus o correus electrònics objectius de negocis. 

Tots els exàmens Business English consten de tres parts. Les parts de Comprensió lectora i Expressió escrita i Comprensió auditiva es realitzen el mateix dia. És possible que et calgui tornar-hi un altre dia per fer la prova d’Expressió oral, la qual es duu a terme amb dos examinadors i un o dos candidats més a l’examen.

  COMPRENSIÓ LECTORA I EXPRESSIÓ ESCRITA COMPRENSIÓ AUDITIVA EXPRESSIÓ ORAL
Durada 1 h i 30 min. 40 min. 12 min.
Nota (% of total) 50% 25% 25%

Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage)

Cambridge English: Business Vantage també es coneix com el Business English Certificate Vantage (BEC Vantage). És el segon de la sèrie de tres Cambridge English Business Certificates. Aquesta qualificació demostra que pots comunicar-te en anglès en un entorn de negocis. Té el mateix nivell que la qualificació Cambridge English: First (FCE), però se centra en l’anglès comercial.

Nivell de qualificació: Upper Intermediate = B2 en el Marc Comú Europeu

A qui està adreçat aquest examen?

Hauries de realitzar aquest examen si vols demostrar en l’àmbit laboral que el teu anglès és suficientment bo per treballar en un entorn de negocis de parla anglesa. Estudiar per al BEC Vantage desenvoluparà la teva confiança en les capacitats en anglès que necessites per tenir èxit en el món dels negocis internacionals.

Per presentar-te a l’examen, hauries de poder:

  • Entendre el significat d’informes i cartes comercials. 
  • Expressar la teva opinió o debatre temes objectius. 
  • Realitzar una presentació preparada i escriure una proposta breu.

Tots els exàmens Business English consten de tres parts. Les parts de Comprensió lectora i Expressió escrita i Comprensió auditiva es realitzen el mateix dia. És possible que et calgui tornar-hi un altre dia per fer la prova d’Expressió oral, la qual es duu a terme amb dos examinadors i un o dos candidats més a l’examen.

  COMPRENSIÓ LECTORA EXPRESSIÓ ESCRITA COMPRENSIÓ AUDITIVA EXPRESSIÓ ORAL
Durada 1 h 45 min. 40 min. 14 min.
Nota (% of total) 25% 25% 25% 25%

Cambridge English: Business Higher (BEC Higher)

Cambridge English: Business Higher també es coneix com el Business English Certificate Higher (BEC Higher). És l’examen final de la sèrie de tres Cambridge English Business Certificates. Aquesta qualificació demostra que pots comunicar-te en anglès amb seguretat en un entorn comercial. Té el mateix nivell que el Cambridge English: Advanced (CAE), però se centra en l’anglès comercial.

Nivell de qualificació: Advanced = C1 en el Marc Comú Europeu

A qui està adreçat aquest examen?

Hauries de realitzar aquest examen si vols desenvolupar el teu anglès comercial a nivell professional. La qualificació BEC Higher et permet demostrar en l’àmbit laboral que pots desenrotllar-te eficaçment en un difícil entorn de negocis de parla anglesa. Per presentar-te a l’examen, hauries de poder:

  • Participar activament en reunions de negocis, tot expressant les teves opinions i argumentant els teus punts de vista. 
  • Entendre la major part dels informes i la correspondència comercial.
  • Escriure propostes i cartes comercials detallades. 

Tots els exàmens Business English consten de tres parts. Les parts de Comprensió lectora, Expressió escrita i Comprensió auditiva es realitzen el mateix dia. És possible que et calgui tornar-hi un altre dia per fer la prova d’Expressió oral, la qual es duu a terme amb dos examinadors i un o dos candidats més a l’examen.

  COMPRENSIÓ LECTORA EXPRESSIÓ ESCRITA COMPRENSIÓ AUDITIVA EXPRESSIÓ ORAL
Durada 1 h 1h i 10 min. 40 min. 16 min.
Nota (% of total) 25% 25% 25% 25%

Presentar-se a un Cambridge English: Business Certificate a Espanya

Inscriu-te per presentar-te a un Cambridge English: Business Certificate a Espanya.

Descobreix a la taula de sota quan i on pots presentar-te a un examen Cambridge English: Business Certificate a Espanya i quines són les taxes. 

Què pots esperar el dia de l’examen?

Els resultats estan disponibles entre quatre i sis setmanes després de la data d l’examen per als exàmens en paper i al cap de dues setmanes per als exàmens realitzats per ordinador. 

Per què triar el British Council?

Descobreix les opinions dels nostres candidats sobre la seva experiència en presentar-se a exàmens amb el British Council. Llegeix les històries d’estudiants com tu.

Dates, llocs i taxes d'examen

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu

BARCELONA

Per confirmar Per confirmar
Per confirmar -

BILBAO

Per confirmar Per confirmar Per confirmar -

MADRID

24/03/2023 B1 Business Preliminary – Computer Based 12/03/2023 o fins exhaurir places* 125€
24/03/2023 B2 Business Vantage – Computer Based 12/03/2023 o fins exhaurir places* 216€
23/03/2023 C1 Business Higher – Computer Based 11/03/2023 o fins exhaurir places* 237€

PALMA DE MALLORCA

Per confirmar Per confirmar Per confirmar -

VALÈNCIA

Per confirmar Per confirmarr Per confirmar -

 * Places limitades