A customer service assistant talking to a student
©

British Council

Només podem reemborsar la taxa d’un examen si es compleix una de les condicions següents:

  • Si s’envia una sol·licitud per recuperar la taxa de l’ examen com a màxim en la data límit especificada a la normativa per a un Examen Cambridge English. Se’t facilitarà aquesta informació quan et matriculis en línia.
  • Si el candidat s’ha absentat de l’examen per motius mèdics. Has de presentar la sol·licitud com a màxim en la data límit especificada a la normativa per a un Examen Cambridge English. Se’t facilitarà aquesta informació quan et matriculis en línia.
  • Per raons humanitàries. 

Si desitges cancel·lar la teva sol·licitud, cal que et posis en contacte amb el teu Centre d’Exàmens del British Council corresponent abans que finalitzi el termini especificat i que enviïs la documentació següent: 

  • El formulari de devolució adjunt a l’àrea de Descàrregues (a sota), degudament emplenat i signat.
  • El comprovant de pagament.
  • La documentació acreditativa de la relació existent entre el titular del compte bancari i el número del compte bancari (una captura de pantalla de la teva informació bancària en línia o la primera pàgina de la teva llibreta d’estalvis).
  • En cas de reemborsament per motius mèdics, un certificat mèdic que indiqui el dia de l’examen al qual no vas poder o no podràs presentar-te.
  • En cas de raons humanitàries, envia un certificat on hi consti el motiu.

Tota sol·licitud de reemborsament comporta el pagament d’una taxa en concepte de sanció administrativa que trobaràs a la normativa per a un Examen Cambridge English. Se’t facilitarà aquesta informació quan et matriculis en línia.

La devolució parcial es realitza sempre mitjançant transferència bancària.

Cal que enviïs la teva sol·licitud i documentació acreditativa al teu Centre d’Exàmens del British Council corresponent per correu electrònic.

Totes les sol·licituds de reemborsament aprovades es processen en el termini de 30 dies posteriors a la recepció de tota la documentació correctament emplenada.

Les taxes no es poden transferir a un període d’exàmens posterior ni d’un nivell d’examen a un altre. 

Altres modificacions

Les dates i el lloc de les parts escrites de l’examen no es poden modificar. Els candidats poden sol·licitar el canvi de la data i l’hora de la prova d’expressió oral només en circumstàncies especials i amb la presentació en tot cas d’una prova certificada. Posa’t en contacte amb el teu Centre d’exàmens del British Council per obtenir-ne més informació.

Veure també