Student taking an exam at the British Council
©

British Council

En aquesta secció trobaràs alguns consells per al dia de l'examen oral i escrit.

Què fer durant els exàmens escrits

ABANS DE COMENÇAR ELS EXÀMENS

 • Has de portar un bolígraf, un llapis, una goma d'esborrar, el teu passaport/DNI i el teu horari.
 • Has d'estar al lloc de l'examen com a mínim 30 minuts abans de l'hora d'inici.
 • Mira els rètols informatius de l'examen i busca l'aula que se t'hagi assignat. El supervisor t'indicarà el moment en què pots entrar.
 • Tingues el teu horari a mà. Has de conèixer el teu número de candidat. L'aula i la taula se t'assignaran segons aquest número.

DURANT ELS EXÀMENS

EN ENTRAR A L'AULA:

 • Apaga el telèfon mòbil i qualsevol alarma/recordatori.
 • Desconnecta qualsevol altre dispositiu electrònic, incloses les alarmes del rellotge.
 • Col·loca els telèfons mòbils i altres objectes no autoritzats (llibres, bosses, etc.) a la zona que t'indiqui el vigilant.
 • Pots portar una ampolla d'aigua, però l'has de col·locar al terra al costat de la teva taula per evitar accidents.
 • Un cop estiguis assegut, el supervisor et demanarà el passaport/DNI i l'horari per tal de confirmar que ets el candidat correcte.
 • El vigilant repartirà els exàmens (i en alguns casos un full apart per a les respostes i/o papers en brut).
 • Si el nom que apareix a l'examen no és correcte, informa'n el supervisor immediatament.
 • El vigilant donarà instruccions específiques per a cada examen. Presta atenció i pregunta al vigilant qualsevol dubte que tinguis sobre el procediment.

QUAN COMENÇA L'EXAMEN:

 • Llegeix les preguntes que apareixen a l'anvers de l'examen (i al full apart de respostes, si fos el cas).
 • No obris els documents de l'examen fins que el vigilant ho indiqui.
 • El vigilant informarà sobre la durada de cada examen. Assegura't de completar totes les tasques en el temps assignat; no tindràs temps addicional per passar les respostes a net.
 • El vigilant indicarà si s'ha de fer servir llapis o bolígraf per completar les respostes de cada examen.
 • Expressió escrita: escriu dins les línies ombrejades en els espais facilitats a l'examen. Fes servir els fulls en blanc per completar la feina.
 • Comprensió auditiva: L'examen es divideix en diferents parts. La gravació del CD està completa, amb totes les pauses necessàries i instruccions per als candidats. Cada part es reproduirà dues vegades. Tindràs temps per transferir les respostes i el CD indicarà el moment en què l'examen finalitza.
 • No pots parlar, copiar, ni tenir o fer servir elements no autoritzats (com telèfons mòbils). Corres el risc de ser desqualificat.
 • Si necessites anar al lavabo, aixeca la mà. Un vigilant t'hi haurà d'acompanyar per motius de seguretat. No es donarà temps addicional per anar al servei.
 • El vigilant avisarà quan quedin 10 i 5 minuts per acabar els exàmens escrits.

UN COP ACABAT L'EXAMEN:

 • Al final de l'examen hauràs de deixar el llapis o el bolígraf sobre la taula.
 • No es pot sortir de l'aula fins que el vigilant hagi recollit tots els exàmens, els fulls de resposta i els fulls en brut. Has de quedar-te assegut mentre es recullen aquests fulls.

DESPRÉS DELS EXÀMENS

 • Abans de sortir de l'aula, assegura't d'agafar tots els teus objectes personals.
 • Assegura't de quedar-te amb una còpia del teu horari. Podràs accedir als teus resultats mitjançant els codis especificats al teu horari.

NOTIFICACIÓ D'INCIDÈNCIES

 • Si durant l'examen es produeix algun incident que pugui afectar el teu rendiment (p. ex. si estaves malalt durant l'examen o si un soroll fort ha provocat alguna dificultat durant l'examen de comprensió auditiva) hauràs d'informar-ne el supervisor/vigilant del centre immediatament el mateix dia de l'examen.

Què fer durant els exàmens orals

 • Has de dur el teu passaport/DNI i el teu horari.
 • Has d'estar al lloc de l'examen com a mínim 20 minuts abans de l'hora programada.
 • Mira els rètols informatius de l'examen i localitza la zona en què es realitzen els exàmens orals.
 • El coordinador comprovarà el teu document d'identitat amb fotografia amb el registre d'assistents. Quan ho hagi comprovat, hauràs de quedar-te a l'àrea de realització dels exàmens orals fins a l'hora del teu examen.
 • Mentre esperes, estigues en silenci per no molestar en els exàmens d'altres candidats.
 • Si hi ha alguna errada en el teu nom, informa'n el coordinador perquè prengui nota de la correcció.
 • Apaga el telèfon mòbil (i qualsevol altre dispositiu electrònic). Deixa els teus objectes personals a la zona que designi el teu coordinador.
 • Els exàmens orals es fan en parelles. El vigilant t'indicarà quin candidat serà la teva parella d'acord amb l'horari.
 • Si hi ha alguna absència, les parelles es reorganitzaran per evitar endarreriments.
 • Rebràs un full de puntuació personalitzat; no el dobleguis, no l'arruguis i no hi escriguis res. Hauràs de lliurar-lo a l'examinador quan entris a l'aula.
 • Si el número de candidats és imparell, els últims candidats formaran un grup de tres. Els exàmens no es poden realitzar amb un únic candidat.

Fotografies del dia de l'examen

Les fotografies del dia de l'examen són obligatòries per a tots els exàmens Cambridge English, excepte els exàmens per a escoles, com el KET for Schools, PET for Schools, i FCE for Schools. Les fotografies es poden fer el dia dels exàmens escrits o el dia de l'examen oral.