Proficiency in English CPE
©

British Council

Important information about registration for Cambridge English Qualifications

We would like to inform all candidates and partner institutions that from 23 April 2023 we will no longer be offering exam sessions for Cambridge English Qualifications.  Further information on the website page Cambridge English Qualifications.

Aquesta qualificació demostra que domines l’anglès i pots utilitzar-lo amb fluïdesa en situacions complexes en l’àmbit acadèmic, professional i de recerca. Aquesta és la qualificació més elevada del Cambridge English.

Nivell de qualificació: Proficient = C2 en el Marc Comú Europeu.

Dates, preus i llocs d’examen

Barcelona

 DATA TIPUS D'EXAMEN TERMINI D'INSCRIPCIÓ PREU
No hi ha sesions disponibles

 

Bilbao

 DATA TIPUS D'EXAMEN TERMINI D'INSCRIPCIÓ PREU
No hi ha sesions disponibles

Madrid

 DATA TIPUS D'EXAMEN TERMINI D'INSCRIPCIÓ PREU
No hi ha sesions disponibles

Menorca

 DATA TIPUS D'EXAMEN TERMINI D'INSCRIPCIÓ PREU
No hi ha sesions disponibles

 

Palma de Mallorca

DATA TIPUS D'EXAMEN TERMINI D'INSCRIPCIÓ PREU
No hi ha sesions disponibles

Santiago de Compostela

DATA TIPUS D'EXAMEN TERMINI D'INSCRIPCIÓ PREU
No hi ha sesions disponibles

Tarragona

 DATA TIPUS D'EXAMEN TERMINI D'INSCRIPCIÓ PREU
No hi ha sesions disponibles

Valencia

 DATA TIPUS D'EXAMEN TERMINI D'INSCRIPCIÓ PREU
No hi ha sesions disponibles

A QUI ESTÀ ADREÇAT AQUEST EXAMEN? 

Hauries de realitzar el CPE si vols demostrar en un lloc de treball que pots fer servir l’anglès a nivell d’alta direcció, o si vols estudiar un postgrau o doctorat en una universitat de parla anglesa.

Per presentar-te a l’examen, hauries de poder:

  • Entendre pràcticament tot allò que escoltis o llegeixis en anglès . 
  • Utilitzar i entendre la llengua a nivell formal, acadèmic i col·loquial.
  • Negociar, argumentar i discutir els matisos delicats de temes complexos. 

QUIN ÉS EL PROCÉS DE L’EXAMEN?

El CPE consta de quatre parts. Les parts de Comprensió lectora, Ús de la llengua, Expressió escrita i Comprensió auditiva es realitzen el mateix dia. És possible que et calgui tornar-hi un altre dia per fer la prova d’Expressió oral, la qual es duu a terme amb dos examinadors i un altre candidat a l’examen.

 CPE COMPRENSIÓ LECTORA I ÚS DE LA LLENGUA EXPRESSIÓ ESCRITA COMPRENSIÓ AUDITIVA EXPRESSIÓ ORAL
Durada permesa 1 h i 30 min. 1 h i 30 min. 40 min. 16 min. per parella de candidats
Nota (% of total) 40% 20% 20% 20%