Proficiency in English CPE
©

British Council

Aquesta qualificació demostra que domines l’anglès i pots utilitzar-lo amb fluïdesa en situacions complexes en l’àmbit acadèmic, professional i de recerca. Aquesta és la qualificació més elevada del Cambridge English.

Nivell de qualificació: Proficient = C2 en el Marc Comú Europeu.

Dates, preus i llocs d’examen

Andorra

 DATA TIPUS D'EXAMEN TERMINI D'INSCRIPCIÓ PREU
per confirmar   Paper  per confirmar  230€

Barcelona

 DATA TIPUS D'EXAMEN TERMINI D'INSCRIPCIÓ PREU
02/12/2017 Paper TANCAT 230€
10/03/2018 Paper Fins 11/02/2018 230€

Bilbao

 DATA TIPUS D'EXAMEN TERMINI D'INSCRIPCIÓ PREU
30/11/2017 Paper TANCAT 230€
03/03/2018 Ordinador Fins 16/02/2018 o esgotar places* 230€

* Places limitades

Madrid

 DATA TIPUS D'EXAMEN TERMINI D'INSCRIPCIÓ PREU
18/11/2017 Ordinador TANCAT 230€
02/12/2017 Paper TANCAT 230€
03/03/2018 Ordinador 18/02/2018 o exhaurir places 230€

* Places limitades

 

Menorca

 DATA TIPUS D'EXAMEN TERMINI D'INSCRIPCIÓ PREU
per confirmar      

Palma de Mallorca

 DATA TIPUS D'EXAMEN TERMINI D'INSCRIPCIÓ PREU
02/12/2017 Paper TANCAT 230€
10/03/2018 Paper Del 15/01/2018 al 01/02/2018 230€
14/06/2018 Paper Per confirmar 230€

Tarragona

 DATA TIPUS D'EXAMEN TERMINI D'INSCRIPCIÓ PREU
per confirmar Paper per confirmar 230€ 

Valencia

 DATA TIPUS D'EXAMEN TERMINI D'INSCRIPCIÓ PREU
02/12/2017 Paper Tancat 230€
10/03/2018 Paper 22/01/2018 230€
14/06/2018 Paper 01/02/2018-30/04/2018 230€

A QUI ESTÀ ADREÇAT AQUEST EXAMEN? 

Hauries de realitzar el CPE si vols demostrar en un lloc de treball que pots fer servir l’anglès a nivell d’alta direcció, o si vols estudiar un postgrau o doctorat en una universitat de parla anglesa.

Per presentar-te a l’examen, hauries de poder:

  • Entendre pràcticament tot allò que escoltis o llegeixis en anglès . 
  • Utilitzar i entendre la llengua a nivell formal, acadèmic i col·loquial.
  • Negociar, argumentar i discutir els matisos delicats de temes complexos. 

QUIN ÉS EL PROCÉS DE L’EXAMEN?

El CPE consta de quatre parts. Les parts de Comprensió lectora, Ús de la llengua, Expressió escrita i Comprensió auditiva es realitzen el mateix dia. És possible que et calgui tornar-hi un altre dia per fer la prova d’Expressió oral, la qual es duu a terme amb dos examinadors i un altre candidat a l’examen.

 CPE COMPRENSIÓ LECTORA I ÚS DE LA LLENGUA EXPRESSIÓ ESCRITA COMPRENSIÓ AUDITIVA EXPRESSIÓ ORAL
Durada permesa 1 h i 30 min. 1 h i 30 min. 40 min. 16 min. per parella de candidats
Nota (% of total) 40% 20% 20% 20%

Veure també