Els mètodes d'ensenyament atractius, interactius i comunicatius tenen un paper essencial en totes les nostres classes. Sabem per experiència que aquesta és l'única manera d'ajudar-te a comunicar-te en anglès de manera efectiva en el món d'avui. 

Des del primer dia se t'anima a parlar en anglès a l'aula per comunicar-te amb el professor i els altres alumnes. Com més parles, més fàcil serà aprendre l'idioma.

  • El nostre objectiu és ensenyar-te de la manera més eficaç possible i en un entorn divertit i agradable. Creiem que l'aprenentatge d'idiomes té més èxit quan:
  • es desenvolupa en un entorn sense estrès per tal de guanyar confiança
  • participes activament en les classes, et posen reptes i t'estimulen 
  • s'utilitzen una varietat de materials i altres activitats per satisfer tots els estils d'aprenentatge
  • les classes fomenten l'aprenentatge independent i l'autonomia de l'estudiant
  • els professors són positius i comprensius i tenen accés a una àmplia gamma de materials didàctics
  • el teu progrés és avaluat contínuament en totes les àrees d'anglès parlat i escrit, segons el treball realitzat a classe i a casa
  • els pares dels nostres Young learners entenen la manera com ensenyem i participen en el procés d'aprenentatge.