Nota: Aquesta política només és aplicable a l'examen IELTS per a UKVI, inclòs l'IELTS Life Skills. Consulta el document amb la normativa corresponent a exàmens diferents a l'IELTS per a UKVI.

A. Cancel·lacions

Pots cancel·lar la teva inscripció a l'IELTS en qualsevol moment abans de realitzar l'examen, notificant-ho al teu centre examinador. Les condicions de reemborsament depenen del moment en què es realitzi la cancel·lació i de si s'han donat circumstàncies excepcionals que cal tenir en compte. 

1. TEMPS FINS A LA DATA DE L'EXAMEN

1.1.  Més de 14 dies abans de l’examen:

Si cancel·les la teva inscripció a l'examen IELTS més de 14 dies abans de l'examen, rebràs un reemborsament del 75% de la taxa total de l'examen. 

Al Regne Unit i als estats membres de la Unió Europea, pots tenir dret a un reemborsament del 100% si cancel·les la reserva més de 14 dies abans de l'examen però sempre que ho facis dins dels 14 dies següents a la reserva. Si el teu examen és al Regne Unit o a un estat membre de la UE, comprova si compleixes tots els requisits a la teva oficina local. 

1.2. Si falten entre 2 i 14 dies per a l'examen:

Si cancel·les la teva inscripció a l'examen IELTS quan faltin entre 2 i 14 dies per a l'examen, rebràs un reemborsament del 50% de la taxa total de l'examen.  

1.3. Si falten menys de 2 dies per a l'examen:

Si cancel·les la teva inscripció a l'examen IELTS durant els 2 dies anteriors a l'examen, rebràs un reemborsament del 25% de la taxa total de l'examen. 

1.4. El mateix dia de l'examen o després de l'examen:

Si cancel·les la teva inscripció a l'examen IELTS el mateix dia de l'examen o després de l'examen, no es realitzarà cap reemborsament. t.

2. EXCEPCIONS PER ALS CANDIDATS

Pots presentar una instància per circumstàncies excepcionals al centre examinador abans de l'examen i fins a cinc dies laborables després de la data de l'examen si no vas presentar-te a l'examen. El centre examinador et respondrà en un termini de set dies laborables després de rebre la teva instància per escrit. El centre examinador valorarà la teva instància per circumstàncies excepcionals. 

Totes les instàncies per circumstàncies excepcionals i els documents de suport que les justifiquin s'han de presentar al centre examinador en un termini màxim de cinc dies laborables després de la data prevista de l'examen. 

Si el centre examinador aprova el teu cas, rebràs un reemborsament de l'import total menys una quota d'administració de fins el 25%. 

Si el centre examinador no aprova la instància, s'aplicaran les condicions indicades a l'apartat 1. 

S'enten com circumstàncies excepcionals el següent: 

  • Malalties mèdiques greus que impedeixin assistir el dia de l'examen o realitzar-lo amb normalitat; aquestes condicions requereixen proves justificatives en forma de certificat mèdic emès per un metge col·legiat. 
  • Justificants de defunció, traumatismes o altres tipus d'adversitats importants. 
  • Servei militar. 

3. EXCEPCIONS PER AL CENTRE EXAMINADOR

Es poden donar certes circumstàncies fora del control del centre examinador, on ens veiem forçats a cancel·lar el teu examen. Aquestes circumstàncies inclouen, entre d'altres, condicions meteorològiques extremes, desastres naturals, disturbis civils i accions sindicals. 

En aquestes circumstàncies, el teu centre examinador t'avisarà amb la màxima antelació possible i et permetrà escollir qualsevol de les següents opcions: 

  • un reemborsament total o, 
  • un canvi a una altra data d'examen que et vagi bé. 

En el cas què el teu centre examinador cancel·li un examen per circumstàncies que estiguin sota el seu control, a més del reemborsament total o un canvi a una altra data d'examen, pot ser que puguis sol·licitar una indemnització per les despeses ocasionades. El centre examinador avaluarà si la teva sol·licitud és raonable o no, i qualsevol indemnització s’atorgarà segons les condicions següents: 

  • El centre examinador valorarà si la decisió de cancel·lació és o no de la seva responsabilitat. 
  • Qualsevol indemnització concedida es limitarà únicament a les despeses de desplaçament i allotjament que: 

- siguin el resultat únic i exclusiu de planificar la teva assistència el dia de l'examen;  

- justifiquis amb els rebuts de pagament; 

- hagis demostrat que, un cop cancel·lats els serveis, no es poden reclamar al venedor; i 

- s'hagin comparat amb els preus de mercat raonablement més baixos per a les despeses en qüestió (això ho realitzarà el centre examinador). 

  • Si el teu desplaçament va més enllà del lloc d'examen més proper al teu lloc de residència, el centre examinador no trobarà raonable la teva reclamació. 

B. Canvis

4.1. Més de 14 dies abans de l’examen:

Pots canviar la data de l'examen en qualsevol moment, més de 14 dies abans de l'examen. 

Has de seleccionar la nova data d'examen, sempre i quan estigui disponible, i que sigui una data dins dels tres mesos següents a la data de l'examen original. Si la data d'examen que prefereixes és posterior a tres mesos després de la data de l'examen original, el canvi es considerarà com una cancel·lació. 

Només pots canviar la mateixa inscripció un cop. 

El teu centre examinador pot cobrar una quota d’administració de fins el 25% de la taxa total de l'examen. 

4.2. Si falten menys de 14 dies per a l'examen:

Qualsevol sol·licitud de canvi dins dels 14 dies anteriors a l'examen serà considerada com una cancel·lació. Consulta l'apartat A. Cancel·lacions d’aquesta política. 

Notes

i. El teu centre examinador s'encarregarà d'emetre els reemborsaments i organitzar els canvis. 

ii. En el context de l'apartat A. 2., el centre examinador serà responsable de les decisions relacionades amb les instàncies per circumstàncies excepcionals presentades pels candidats d'examen. 

iii. En el context de l'apartat A. 3., el centre examinador serà responsable de les decisions relacionades amb les indemnitzacions, la qual cosa inclou l'elegibilitat i qualsevol import concedit. 

iv. Si la llei local de protecció del consumidor del país on t'has inscrit per realitzar l'examen IELTS preveu drets de cancel·lació i canvi més favorables per al candidat d'examen que els drets anteriorment indicats, s'aplicarà la llei local de protecció del consumidor.