Descobreix els nostres cursos i campaments d'estiu urbans amb Primary Plus i activitats específiques perquè el seu nivell d'anglès progressi alhora que es diverteixen.

 

Les eines clau per a l'aprenentatge d'anglès amb Primary Plus 

Primary Plus, el nostre curs d’anglès per a infants, animarà al teu fill o filla de 6 a 11 anys fomentarà que el teu fill/a s'expressi de manera segura i motivadora. A través de les classes, creem un espai on només es parla anglès. En aquest espai els nens i nenes se sentiran protagonistes del seu propi aprenentatge i desenvolupen la seva fluïdesa per a expressar-se en anglès amb naturalitat.

NOU! Practicar anglès amb alumnes d'altres països

El nostre curs de Primary Plus té una emocionant novetat. Connectarem als nostres alumnes amb estudiants de la nostra xarxa global de centres d'ensenyament de 40 països. Una experiència única en la qual poden practicar les seves habilitats en anglès i explorar cultures diferents. Cada trimestre, els estudiants treballaran amb els seus companys d'altres països en projectes que amplien els seus horitzons i els ajuda a convertir-se en ciutadans connectats globalment. Impartides de manera segura i amena pels nostres professors experts, totes aquestes experiències s'organitzaran entorn del pla d'estudis i horaris de classe.

 

LEARNING HUB

La plataforma learning hub és una part integral dels nostres cursos de Primary Plus. A l'inici de l'any donarem accés als alumnes perquè puguin accedir al contingut del seu curs també online. A més, tindran l'oportunitat de fer activitats guiades individuals que els permetran continuar desenvolupant les seves habilitats fora de classe.

 • Pla alternatiu en cas de confinament - La plataforma learning hub està dissenyada per a funcionar en paral·lel amb els nostres cursos de Primary Plus, la qual cosa ens permet disposar d'un programa presencial completament adaptable a l'entorn virtual si les circumstàncies ho requerissin.

Primary Plus: Estimulant. Interessant. Motivador.

Amb Primary Plus el teu fill o filla: 

 • guanyarà confiança parlant en anglès sobre temes coneguts del el seu entorn, el seu barri, la seva família...
 • s'expressarà amb naturalitat a través d'activitats i projectes en grup, explorant temàtiques com per exemple el món natural, el mar, l'espai exterior...
 • desenvoluparà habilitats importants per a la vida, que el prepararan per al seu futur més enllà de les aules.

Amb 6-7 anys, el teu fill o filla:

 • aprendrà a llegir i escriure en anglès, primer amb paraules i després amb frases;
 • construirà frases correctes, utilitzant vocabulari nou; 
 • comprendrà i exposarà les seves idees en anglès sobre temes coneguts.

Ho farà: 

 • Descobrint que tothom té els seus propis interessos, gustos i preferències;
 • reconeixent com la vida quotidiana pot ser similar o diferent de la nostra;
 • descrivint l'entorn propi (des de la seva habitació fins al seu barri);
 • essent conscient de com expressar els seus sentiments i prendre decisions;
 • pensant en com pertany al món natural.

Amb 8-9 anys, el teu fill o filla:

 • aprendrà i practicarà vocabulari nou sobre temes coneguts, en activitats com ara l'escriptura creativa;
 • llegirà independentment i s'interessarà en diferents continguts.


Ho farà:

 • desenvolupant la imaginació mitjançant històries; 

 • aprenent de la seva curiositat pel món natural, (el mar, l'espai exterior...);   
 • pensant i compartint idees sobre hàbits saludables i la felicitat;
 • explorant maneres de ser un bon ciutadà; 
 • reflexionant sobre la seva vida, els interessos i les expectatives de futur.

Amb 10-11 anys, el teu fill o filla:

 • aprendrà a escriure històries i a llegir amb confiança en anglès;
 • presentarà i compararà idees i opinions utilitzant un llenguatge més complex.

Ho farà:

 • fent ús de les seves habilitats i coneixements per ajudar els altres; 
 • explorant els problemes que afecten a la societat i el medi ambient, i detectant solucions;
 • descobrint llocs, cultures, idees i invencions;
 • descobrint l'emocionant món de l'esport i la bellesa de les arts; 
 • recordant l'escola primària i reflexionant sobre les seves expectatives de futur.

Horaris i preus a la teva ciutat

Aprendre anglès i molt més

Els joves i les joves estudiants dels nostres cursos d’anglès aprenen involucrant-se en activitats que els interessen. Els nostres professors/es  experts els ajuden a desenvolupar les seves habilitats en anglès, i també la creativitat, el pensament crític, la resolució de problemes i les aptituds de lideratge. Més informació sobre com ensenyem.

Acompanya el teu fill o filla en el camí cap a l'èxit

Les mares i els pares són els nostres aliats. Rebràs comentaris periòdics sobre el progrés del teu fill o filla. En cada etapa, avaluarem el desenvolupament del seu anglès i les seves habilitats bàsiques per a la vida. 

El nostre objectiu és que al final del curs el teu fill o filla assoleixi com a mínim el nivell B1 del CEFR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

També podràs accedir al portal en línia de Primary Plus perquè el teu fill o filla pugui continuar aprenent a casa.

Els nostres centres