Implusa l'anglès del teu fill/a amb les nostres classes per a infants! 

Primary Plus, el nostre curs d’anglès per a infants, animarà al teu fill o filla de de 6 a 11 anys fomentarà que el teu fill/a s'expressi de manera segura i motivadora. 

Creem un espai on només es parla anglès. Els infants se sentiran el centre del seu procés d'aprenentatge. Guanyaran confiança a mesura que desenvolupen la seva fluïdesa en anglès.

Inspirador. Interessant. Motivador.

El teu fill o filla: 

 • guanyarà confiança parlant en anglès sobre temes coneguts del el seu entorn, el seu barri, la seva família...;
 • s'expressarà per mitjà d'activitats i projectes en grup emocionants, i explorarà temàtiques com per exemple el món natural, el mar, l'espai exterior...
 • desenvoluparà habilitats importants per a la vida, que el prepararan per al seu futur més enllà de les aules.

Amb 6-7 anys, el teu fill o filla:

 • aprendrà a llegir i escriure en anglès, primer amb paraules i després amb frases;
 • construirà frases correctes, utilitzant vocabulari nou; 
 • comprendrà i exposarà les seves idees en anglès sobre temes coneguts.

Ho farà: 

 • Descobrint que tothom té els seus propis interessos, gustos i preferències;
 • reconeixent com la vida quotidiana pot ser similar o diferent de la nostra; 

 • descrivint l'entorn propi (des de la seva habitació fins al seu barri);

 • essent conscient de com expressar els seus sentiments i prendre decisions;

 • pensant en com pertany al món natural.

Amb 8-9 anys, el teu fill o filla:

 • aprendrà i practicarà vocabulari nou sobre temes coneguts, en activitats com ara l'escriptura creativa;

 • llegirà independentment i s'interessarà en diferents continguts.


Ho farà:

 • desenvolupant la imaginació mitjançant històries; 

 • aprenent de la seva curiositat pel món natural, (el mar, l'espai exterior...);   
 • pensant i compartint idees sobre hàbits saludables i la felicitat;

 • explorant maneres de ser un bon ciutadà; 

 • reflexionant sobre la seva vida, els interessos i les expectatives de futur.


Amb 10-11 anys, el teu fill o filla:

 • aprendrà a escriure històries i a llegir amb confiança en anglès;

 • presentarà i compararà idees i opinions utilitzant un llenguatge més complex.

Ho farà: • fent ús de les seves habilitats i coneixements per ajudar els altres; 

 • explorant els problemes que afecten a la societat i el medi ambient, i detectant solucions;

 • descobrint llocs, cultures, idees i invencions;

 • descobrint l'emocionant món de l'esport i la bellesa de les arts; 

 • recordant l'escola primària i reflexionant sobre les seves expectatives de futur.

Aprendre anglès i molt més

Els joves i les joves estudiants dels nostres cursos d’anglès aprenen involucrant-se en activitats que els interessen. Els nostres professors/es  experts els ajuden a desenvolupar les seves habilitats en anglès, i també la creativitat, el pensament crític, la resolució de problemes i les aptituds de lideratge. Més informació sobre com ensenyem.

Acompanya el teu fill o filla en el camí cap a l'èxit

Les mares i els pares són els nostres aliats. Rebràs comentaris periòdics sobre el progrés del teu fill o filla. En cada etapa, avaluarem el desenvolupament del seu anglès i les seves habilitats bàsiques per a la vida. 

El nostre objectiu és que al final del curs el teu fill o filla assoleixi com a mínim el nivell B1 del CEFR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

També podràs accedir al portal en línia de Primary Plus perquè el teu fill o filla pugui continuar aprenent a casa.

Les seves opcions d’estudi

Descobreix les opcions, horaris i preus a la teva ciutat:

Barcelona

Palma