Centros educativos asociados en Barcelona

El British Council va començar la seva tasca educativa a Barcelona el 1944 i, aquests darrers 5 anys, 14500 estudiants de totes les edats han completat el seu aprenentatge a les classes impartides als nostres centres o a les escoles associades de la ciutat.

Aquesta col·laboració permet que els nens i els joves entre 12 i 17 anys continuïn la seva formació acadèmica després de l’horari escolar i aprenguin anglès al seu propi centre d’estudis. A part de la flexibilitat d’aquest sistema, la qualitat de la nostra oferta formativa destaca en excel·lència.

Els alumnes de les escoles associades que fan anglès amb nosaltres desenvolupen tot el seu potencial i les competències comunicatives en anglès gràcies un programa educatiu basat en mètodes innovadors que s’adapten als objectius que cal assolir en cada franja d’edat.

Els pares tenen un paper destacat en els cursos que impartim en aquestes escoles. Les famílies reben avaluacions trimestrals i s’organitzen tutories presencials amb els professors. Fora de l’aula, els nostres joves també podran millorar tot fent servir els materials disponibles a les nostres aplicacions, webs i recursos on-line

Al British Council no només garantim una gran qualitat en l’ensenyament de l’anglès sinó que també estem compromesos amb la Protecció de la Infància. Per a nosaltres, el benestar dels nostres estudiants és primordial i hem desenvolupat una política corporativa que segueixen tots els nostres treballadors. Cal afegir que som membres de Keeping Children Safe, una associació internacional d’organitzacions compromeses a protegir els nens dels abusos i l’explotació.

Early years (2 - 5 anys)

Les nostres classes extra curriculars d’anglès per als més petits es basen en el currículum britànic per a aquesta franja d’edat, el Foundation Stage. El seu objectiu és promoure el desenvolupament personal, social, emocional i físic dels nens mitjançant un aprenentatge natural i divertit.

Les nostres sessions fan servir el joc com a eina perquè els nens s’interessin per l’anglès mentre s’ho passen bé enmig de cançons, rimes, contes, manualitats i petites representacions de teatre. 

En aquesta edat es treballa perquè els alumnes adquireixin prou autonomia per continuar aprenent anglès un cop comencin la primària. 

Educació primària (6 - 11 anys)

Els nostres cursos per a estudiants de primària posen èmfasi en desenvolupar les destreses comunicatives dels nens i millorar-ne la confiança perquè continuïn motivats en el seu aprenentatge. 

Les classes s’estructuren al voltant de temes d’interès per als nens d’aquesta edat. Es treballa perquè millorin el seu coneixement de l’anglès mitjançant cançons, jocs i exercicis escrits a la vegada que interactuen amb companys i professors.

Educació secundària (12 - 17 anys)

Les nostres classes per a estudiants de secundària tenen com a finalitat consolidar els seus coneixements de gramàtica i, alhora, millorar les seves destreses comunicatives mentre participen en grups de treball.

Durant aquestes sessions, s’introdueixen mètodes com myVoice, una oportunitat per debatre sobre qüestions d’interès pels joves d’aquesta edat: noves tecnologies, imatge personal, etc. El nostre objectiu és que els estudiants perdin la por de parlar en públic i desenvolupin un punt de vista crític/la seva capacitat de raonar.

Quan assoleixen el nivell B2 del marc comú europeu, també els oferim preparació efectiva per a cada part dels exàmens internacionals d’anglès, com els Cambridge, IELTS o Aptis, amb els quals certificar el seu nivell d’anglès.