Reiniciamos nuestros exámenes Aptis IELTS y Cambridge presenciales

Estem reprenent les sessions d'exàmens presencials d’Aptis, IELTS i Cambridge a tot el territori i la nostra prioritat és vetllar per la teva salut i la teva seguretat. Per a això ens estem assegurant de que: 

• Totes les mesures de seguretat i salut es comuniquen als candidats abans de l’examen.

• Els centres on duem a terme els exàmens es netegen i desinfecten abans, durant i després de cada examen.

• Els accessos d’entrada i sortida als centres d’examen són controlats en tot moment per garantir el distanciament social requerit.

• El nombre total de candidats presents a les sessions d'exàmens no supera la capacitat reduïda oficial permesa dels nostres edificis.

• Els nostres candidats s’examinen en sales netes i ventilades, mantenint entre ells la distància oficial exigida.

• Els nostres supervisors i examinadors compten amb equips de protecció i material higiènic d’acord amb les directrius oficials.

• Hi ha un protocol establert en cas que un candidat o un membre del personal presenti símptomes compatibles amb Covid-19 durant l'examen.