Fotografia de soldats indis ferits en un poble francès
Soldats indis ferits en un poble francès ©

Imperial War Museum

La investigació realitzada pel British Council a set països revela un ampli desconeixement de l’escala i l’impacte global de la Primera Guerra Mundial.

L’informe Remember the World as well as the War (Recorda el món i també la guerra) mostra que el coneixement del conflicte – que aquest any farà 100 anys que va esclatar – es veu àmpliament limitat a la batalla del Front Occidental. Menys d’una tercera part de les 7.488 persones enquestades saben que l’Orient Mitjà (29%) i Amèrica del Nord (28%) van participar a la guerra, i menys d’una de cada cinc persones saben que Àsia (17%) i Àfrica (11%) també hi van estar involucrades.

Amb aquest informe, el British Council fa una crida al món per tal que aprofiti la commemoració del centenari per ampliar els coneixements sobre la naturalesa global de la guerra – reconeixent el seu impacte continuat sobre la confiança i l’enteniment entre el Regne Unit i els països de tot el món.

Alguns fets poc coneguts sobre l’escala global del conflicte i que es destaquen a l’informe inclouen:

  • La primera campanya de desobediència civil de Gandhi contra les autoritats britàniques el 1919 va sorgir de l’esperança frustrada que la contribució de l’Índia a la Primera Guerra Mundial, amb prop d’1,5 milions d’homes, seria honrada amb una transició cap a l’autogovern.
  • Més d’un milió d’auxiliars africans van participar – de vegades a la força  – en la guerra. En van morir uns 100.000.

Amb tot, aquests fets són molt més coneguts en els països afectats, i poden contribuir significativament a les actituds actuals envers el Regne Unit. La investigació per elaborar l’informe fou duta a terme, per encàrrec del British Council, per YouGov a Egipte, França, Alemanya, l’Índia, Rússia, Turquia i el Regne Unit. A cada país es va realitzar una enquesta online a 1.000-1.200 persones.