Mesures addicionals d'higiene i seguretat

Increased ventilation and additional sanitation
Hand sanitisers and Wearing masks
Physical and right to refuse entry

Mesures en els nostres centres d'anglès

Tornem a la formació presencial en tota Espanya i la nostra prioritat és vetllar per la teva salut i seguretat. Per això, ens assegurem que: 

 • Tots els nostres centres s'higienitzen segons els protocols oficials, abans de començar les classes i en finalitzar. Les zones comunes es netegen durant tot l'horari d'obertura del centre de manera regular. 
 • Els accessos d'entrada i sortida dels centres, així com els fluxos de moviment a l'interior són controlats en tot moment per a garantir els requisits d'aforament i distanciament social.
 • El nombre total d'alumnes presents en les nostres classes no excedeix la capacitat oficial permesa.
 • Les classes es mantenen netes i ventilades, respectant la distància oficial exigida entre els uns i els altres.
 • El nostre equip de professors exerceix les seves funcions amb els equips de protecció personal vigents segons les directrius oficials.
 • Disposem de protocols de treball segurs que ens permeten minimitzar l'ús de materials compartits en classe sense perdre qualitat en la formació dels nostres alumnes.
 • Existeix un protocol d'actuació clar en el cas que un alumne o membre del personal mostri símptomes compatibles amb la Covid-19 durant la seva classe.
 • Totes les mesures de salut i seguretat específiques de cada centre es comuniquen als seus corresponents alumnes abans de començar el curs.
 • Disposem de personal designat com a Coordinador Covid-19 en cadascun dels nostres centres.

Mesures en les nostres seus d'exàmens

Estem reprenent les sessions d'exàmens presencials d’Aptis, IELTS i Cambridge a tot el territori i la nostra prioritat és vetllar per la teva salut i la teva seguretat. Per a això ens estem assegurant de que:

 • Totes les mesures de seguretat i salut es comuniquen als candidats abans de l’examen.
 • Els centres on duem a terme els exàmens es netegen i desinfecten abans, durant i després de cada examen.
 • Els accessos d’entrada i sortida als centres d’examen són controlats en tot moment per garantir el distanciament social requerit.
 • El nombre total de candidats presents a les sessions d'exàmens no supera la capacitat reduïda oficial permesa dels nostres edificis.
 • Els nostres candidats s’examinen en sales netes i ventilades, mantenint entre ells la distància oficial exigida.
 • Els nostres supervisors i examinadors compten amb equips de protecció i material higiènic d’acord amb les directrius oficials.
 • Hi ha un protocol establert en cas que un candidat o un membre del personal presenti símptomes compatibles amb Covid-19 durant l'examen.

Veure també