Cambridge KET
©

British Council

Cambridge English: Key, també conegut com a Key English Test (KET), és l’examen de nivell més baix d’anglès general de tots els exàmens de Cambridge English. Demostra que pots comunicar-te en anglès bàsic en situacions quotidianes.

Cambridge English: Key for Schools (KETfS) té el nivell del Cambridge English: Key i proporciona exactament el mateix certificat, acceptat internacionalment. L’única diferència és que el contingut de l’examen està adreçat als interessos i les experiències dels nens en edat escolar.

Nivell de qualificació: Elementary = A2 en el Marc Comú Europeu.

Dates, preus i llocs d’examen

Andorra

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció

Preu

16/06/2018 Paper  Tancat 105€

Barcelona

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
16/06/2018 Paper Tancat 105€
24/07/2018 Paper Fins 20/06/2018 105€

Bizkaia

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
14/06/2018 Ordinador-For Schools Tancat 105€
05/07/2018 Ordinador 22/06/2018 o exhaurir places* 105€

* Places limitades

Madrid

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
09/06/2018 For Schools - Paper Tancat 105€
21/06/2018 (sessió AM) For Schools - ordinador* Tancat 105€

* Places limitades

Palma Mallorca

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
16/06/2018 Paper Tancat 105€
23/06/2018 Paper - For Schools Tancat 105€

Tarragona

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
16/06/2018 Papel Tancat 105€
24/07/2018 Papel 20/06/2018 105€

Valencia

Data Tipus d'examen Termini d'inscripció Preu
16/06/2018 Paper Tancat 105€
21/06/2018 For Schools - Ordinador* Tancat 105€
24/07/2018 Paper Tancat 105€

* Places limitades

A QUI ESTÀ ADREÇAT AQUEST EXAMEN?

Hauries de fer el KET si has estudiat o practicat al voltant de 250 hores i pots parlar, escriure i entendre l’anglès a un nivell bàsic. Aquest examen és el primer pas en el desenvolupament dels teus coneixements de l’idioma per treballar o estudiar en el futur. Per presentar-te a l’examen, hauries de poder:

  • Preguntar i respondre a preguntes sobre tu mateix i d’altres persones.
  • Entendre enunciats i instruccions si es parla alt i clar.
  • Donar la teva opinió sobre el que llegeixis o escoltis.

QUIN FORMAT TÉ L’EXAMEN?

L’examen consta de tres parts. Les parts de Comprensió lectora i Expressió escrita i Comprensió auditiva es realitzen el mateix dia. És possible que et calgui tornar-hi un altre dia per fer la prova d’Expressió oral, la qual es duu a terme amb dos examinadors i un altre candidat a l’examen.

KET / KETFS COMPRENSIÓ LECTORA I EXPRESSIÓ ESCRITA COMPRENSIÓ AUDITIVA EXPRESSIÓ ORAL
Durada permesa 1 h i 10 min. 30 min. 8-10 min. per parella de candidats
Nota (% of total) 50% 25% 25%

Veure també