Alguns dels nens que participen en el projecte bilingüe a Espanya
©

British Council

Hem estat treballant d’ençà de l’any 1996 amb el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per donar suport a la implementació, desenvolupament i avaluació de l'educació bilingüe arreu d’Espanya. El projecte ha estat pioner tant a Espanya com a Europa, i ha inspirat d’altres governs i autoritats educatives pel que fa al desenvolupament de projectes d’educació bilingüe i a l’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües (CLIL) a les seves escoles.

Una educació bilingüe:

  • Augmenta les oportunitats i la mobilitat global dels joves
  • Prepara els joves per triomfar en una societat multicultural
  • Proporciona als joves l’accés a l’educació a través de la tecnologia col·laborativa
  • Inspira els joves perquè es comprometin a participar en qualitat de ciutadans globals
  • Inspira i encoratja els mestres i els responsables polítics a innovar

Hem vist com un CLIL i una estratègia bilingüe d’ensenyament i aprenentatge aporten beneficis més enllà d’una major capacitat i confiança per comunicar en anglès. El British Council s’enorgulleix del seu llegat a Espanya, basat en la promoció, el desenvolupament i el suport a l’educació bilingüe. Continuem treballant amb les autoritats espanyoles d’àmbit regional i nacional quan ens ho demanen.